דילוג לתוכן העיקרי

ד"ת קצרים באורח חיים

המעיין בשיעורי העיון ההלכתי שהעביר הרב שמואל שמעוני בענייני אורח חיים, עשוי לחוש עצמו מהלך בנתיבי ימות השנה. מהשכמת הבוקר ותפילת השחר ועד שנת הלילה, משבת - מנהגיה והלכותיה - ועד למועדים וחגים. ניסיון לשלב העמקה לצד בירור הלכתי מוגדר.