דילוג לתוכן העיקרי

סוגיות במחשבה לאור ספר הכוזרי

השיעור יעסוק בסוגיות שונות במחשבת ישראל, זאת תוך כדי התקדמות לאורך ספר הכוזרי. נשווה בינו לבין ספרים אחרים שכתבו בעלי המחשבה היהודים במשך הדורות. לפני כל שיעור יישלחו מראי מקומות מספר הכוזרי ומספרים נוספים להכנה קודם השיעור.