דילוג לתוכן העיקרי

ד"ת קצרים בתפילה והלכותיה

שיעוריו של הרב אוהד זימרן בענייני תפילה, אינם מצטמצמים בענייני נוסח, סדר והלכה. במהלך השיעורים נידונים ענייני מקורות לתפילה, כוונות ויעדים, חגים ומועדים, ברכות ותפילות ייחודיות ועוד.