דילוג לתוכן העיקרי

ד"ת קצרים בספרי יהושע -שמואל א

סקירה בקיאותית של אירועים, פרשיות ודמויות בספרי יהושע, שופטים ושמואל א. העמקה ועיון בעניינים מרכזיים, השוואה בין אירועים ודמויות עם דגש על המעבר בין ימי יהושע לתקופת השופטים ולימי שמואל, שאול ודוד.