דילוג לתוכן העיקרי

טעם הבריאה וייעוד האדם במחשבת חכמי הדורות

טעם הבריאה

(זמן חורף תשפ"ב) (יום א') לשם מה נברא העולם? מצד אחד זו שאלה עמוקה: האם יש בכלל אפשרות לאדם לענות עליה? מצד אחר ייתכן שהיא היסודית ביותר בהבנת עניין העולם והאדם. לתשובה עליה יכולות להיות השלכות מרחיקות לכת על טעם חיי האדם וייעודו ועל האופן שעליו לחיות את חייו. סוגיית טעם הבריאה עומדת ביסודם של רבים מספרי ההגות בעם ישראל. נעקוב אחרי התשובות שניתנו לשאלה מהגאונים ועד הוגי זמננו ונחתור לראות כיצד מכל תשובה מתעצבת תפיסה מתאימה של האדם, של העולם, של התורה ושל עבודת ה'.