דילוג לתוכן העיקרי

מדברים למדנות - בבא מציעא (וידאו)

בשבעה שיעורים על מסכת בבא מציעא, מעלה הרב ברוך וינטרוב סוגיות יסוד מרכזיות ללימוד בעיון.