דילוג לתוכן העיקרי

עיונים בפרקי ההפטרות

עיון בכל הפטרות השנה, אלו שמלוות את פרשיות השבוע ואלו שצמודות לשבתות מיוחדות ולמועדות. ניתוח ההפטרות  - כל הפטרה לגופה, הן מבחינת תכניה והן בזיקתה לפרשה.