דילוג לתוכן העיקרי

שיעורים במחשבת ישראל בספר בראשית

שאלות היסוד של המחשבה היהודית עולות כבר במקרא. הן מרוכזות באופן מיוחד בספר שפותח את התנ"ך. בסדרת שיעורים זו ננסה לחלץ את רעיונות היסוד ההגותיים של ספר בראשית