דילוג לתוכן העיקרי

הגותו של הרב סולוביצ'יק

הגותו של הרב סולוביצ'יק


(תשפ"ג-תשפ"ד) (יום ד') הרב יוסף דוב סולוביצ‘יק היה מגדולי ההוגים, הלמדנים והמנהיגים היהודים בדורות האחרונים. הגותו, הניחנת במעוף ובעוצמה נדירים, חושפת את העומק הרעיוני הטמון בהלכה היהודית ואת הדרמה החווייתית שבקיומה. הרב סולוביצ‘יק דן באומץ, במקוריות ובכנות בסוגיות הקיומיות הפוגשות את היהודי המודרני המעורה בעולם. בבואנו לעיין במחשבת הרב סולוביצ‘יק, אנו יוצאים למסע מרגש ודרמטי, ממש כנפשו הסוערת של הרב עצמו.