דילוג לתוכן העיקרי

עוז וענווה: מבוא להגותו של הרב סולוביצ'יק

עיון ביצירות המופת "איש ההלכה" ו"וביקשתם משם", דרכן נעמוד על היחס שבין השכל והרוחניות ועל תפקידה של ההלכה בהשגת הדבקות בה'. לאחר מכן נשרטט את מאפייניה הייחודיים ואת נושאיה המרכזיים של הגותו של הגרי"ד.