דילוג לתוכן העיקרי

סוגיות מתודולוגיות - חושן משפט

האם אפשר לקנות דבר שלא בא לעולם, ומה יש ב'משיח לפי תומו' שמאפשר קבלת עדות של פסול? יסודות בתחום חושן המשפט.