דילוג לתוכן העיקרי

סוגיות מתודולוגיות במקדש

בחמישה־עשר שיעורים מקוריים, העוסקים בענייני מקדש וקודשיו, סוקר המחבר בעיון את הנושאים העולים מן הסוגיות השונות.