דילוג לתוכן העיקרי

סוגיות מתודולוגיות - אורח חיים

עניינים מרכזיים ומעשיים, הנוגעים לחיי היום־יום של אדם מישראל, זוכים בסדרת שיעורים זו, מאת הרב משה טרגין, לבירורים הלכתיים למדניים ומעמיקים מחד גיסא, ולמסקנות הלכתיות ברורות ונגישות מאידך גיסא.