דילוג לתוכן העיקרי

סוגיות מתודולוגיות - יורה דעה

על מי מוטלת מצוות המילה? זו רק אחת מן השאלות בהן דן ברב משה טרגין במסגרת זו. אגב הבירורים ההלכתיים נוגע הרב בעקרונות ובכללים הלכתיים למדניים נפוצים ומבארם