דילוג לתוכן העיקרי

תורת הקורבנות

בשיעורים נלמד את חטיבת הקרבנות שבספר ויקרא (פרקים א-ז). מלבד שלושה-ארבעה שיעורי מבוא, השיעורים יתנהלו על פי סדר המקראות. הלימוד מבקש לחתור לפשטי המקראות, מתוך שימת לב גם למדרשי ההלכה ולפרשנות הקלאסית. עיקר המגמה בלימוד חטיבה זו היא הקפיצה מפרטי הדינים שנראים לעתים בעלי אופי טכני, למהות הרוחנית שהם מביעים. בכך, הפרקטיקה של הקרבן הופכת להיות בסיס לתאולוגיה של ממש. בחלק השני של הסדרה, מלבד כמה שיעורים שיוקדשו לקורבן אשם אשר חותם את פרשת ויקרא, נקדיש את עיוננו ללימוד פרשת צו.
ביום חמישי, כ"א באדר ב' התקיים יום עיון בשיתוף ישיבת הר עציון והחוג לתנ"ך במכללת הרצוג לצאת ספרו 'תורת הקורבנות' של פרופ' יונתן גרוסמן, המבוסס על שיעורים אלה. חשבנו נכון לצרף בסוף הסדרה את ההקלטות מאותו יום עיון.