דילוג לתוכן העיקרי

תורת משה - פרקי המצוות בספר דברים

ספר דברים נתכנה בפי חכמים "משנה תורה" מפני שהוא כולל רוב גופי תורה המצויים בשאר ספרי התורה. בשיעורנו נתמקד בפרקי המצוות של ספר דברים, וננסה לעמוד על משמעותן. בלימודנו נעמוד הן על המחודש והן על המבואר במצוות, מתוך השוואה והקבלה מדוקדקת בין ספר דברים למקבילותיו, וננסה להבין מדוע לא ניתנו המצוות בצורתן השלמה בהתגלות הישירה של ה' קודם לכן, ומה מלמד אותנו תהליך המסירה והגילוי המורכב על משמעותם וטעמם של המצוות בפרט, ועל רוחו של ספר דברים בכלל.