דילוג לתוכן העיקרי

עיון בשלוש-עשרה מידותיו של הקב`ה

י"ד שיעורים על י"ג המידות. בדברים אלו שבכתב מסכם הרב עזרא ביק את השיעורים שהעביר בפני תלמידים בעל־פה. סקירת כל מידה ומידה, עמידה על אופייה ומשמעותה, וניסיון להתחקות אחר יסוד חיוב אמירת י"ג המידות בסליחות ובתעניות ועל דרכי 'פעולתן'.