דילוג לתוכן העיקרי

האישה והמצוות

רוב מצוות ההלכה משותפות לנשים ולגברים. סדרת השיעורים "האישה והמצוות" מתמקדת במקומות שבהם יש דווקא הבדלים הלכתיים בין אלו לאלו, ומבארת את הדינים הייחודיים לנשים