דילוג לתוכן העיקרי

עיונים בספר יחזקאל

יחזקאל

(סדרה זו נשלחה למנויים בקיץ תשפ"א) סדרה זו מנגישה את נקודת המבט הייחודית של נבואת יחזקאל. פרקי הספר כסדרם נידונים בשיטתיות בהתמקדות בנושאים המרכזיים בכל פרק (ולא בביאורי מילים ופסוקים). לעיתים דיון בנושא אחד מופיע בעיון בכמה פרקים. מומלץ לקרוא את הפרק הנידון בשלמותו לפני העיון.