דילוג לתוכן העיקרי

עיונים בספר יחזקאל

(ימי שני וחמישי, קיץ) סדרה זו מנגישה את נקודת המבט הייחודית של נבואת יחזקאל. פרקי הספר כסדרם נידונים בשיטתיות בהתמקדות בנושאים המרכזיים בכל פרק (ולא בביאורי מילים ופסוקים). לעיתים דיון בנושא אחד מופיע בעיון בכמה פרקים. מומלץ לקרוא את הפרק הנידון בשלמותו לפני העיון. השיעור יישלח בכל שני וחמישי מכ"א בתמוז ועד ד' בכסלו.