דילוג לתוכן העיקרי

יסודות בפרק יש נוחלין (וידאו)

פרק יש נוחלין, השמיני במסכת בבא בתרא, עוסק בענייני ירושה. שיעורי סדרה זו עוסקים בבירור, בעיון ובדיון סביב אחד עשר יסודות הנידונים בסוגיות הפרק.