דילוג לתוכן העיקרי

ד"ת קצרים - מהר"ל נתיבות עולם

ל"ב נתיבות של מוסר ואמונה מעלה המהר"ל לעיון ולדיון בספרו, על גבי נתיב התורה היסודי. הרב משה כהן דן, אכן, ומבאר הדברים, וסולל בשיעוריו שבילים לנתיבות.