דילוג לתוכן העיקרי

דפי לימוד - מסכת יבמות

תלמידי הישיבה ובוגריה
17.05.2017

מראי מקומות למסכת יבמות


 

מעביר השיעור נושא דף
הרב ליכטנשטיין שליט"א הגדרת קניין כספו סו.
הרב עמיטל שליט"א איסור אכילת תרומה בחללה סו.
הרב ליכטנשטיין שליט"א זכיית עובר סז.
הרב עמיטל שליט"א נבעלה לפסול לה - המשך סח.
הרב ליכטנשטיין שליט"א ייבום חרש שוטה וקטן  
הרב עמיטל שליט"א כהן ממזר אם אוכל בתרומה סט:
הרב ליכטנשטיין שליט"א גוי מהול עא.
הרב עמיטל שליט"א הטפת דם ברית עא.
הרב ליכטנשטיין שליט"א ה'ניתן' של מעשר שני עג.
הרב עמיטל שליט"א תרומה בזמן הזה לשיטת הרמב"ם פא.
הרב ליכטנשטיין שליט"א ביטול איסרים דרבנן פא.
הרב עמיטל שליט"א נתן סאה ונטל סאה פב:
הרב ליכטנשטיין שליט"א ספיקות בדיני תורה  

תא שמע - נודה לקבלת תגובות על שיעור זה (כולל תקציר קולע לשיעור, המלצות לשיוך לתחומים וכל הערה או שאלה)