דילוג לתוכן העיקרי

יבמות | דף סב | שלושה דברים עשה משה מדעתו

הרב ירון בן צבי
04.12.2014

הברייתא המובאת בסוגייתנו מספרת:

"שלשה דברים עשה משה מדעתו והסכימה דעתו לדעת המקום: פירש מן האשה, שיבר את הלוחות והוסיף יום אחד".

הגמרא מסבירה כל אחד מהדברים הללו, אך עדיין יש לשאול מדוע נצרך משה לעשות דבר שהקב"ה לא ציווה אותו במפורש.

ייתכן שיסוד הדבר בפער שבין הנהגת האדם להנהגתו של הבורא יתברך. לפני הבורא יתברך הכול גלוי וידוע, והוא יודע מה שעתיד להיות, אך משה, שהוא בשר ודם, פעל על פי השגתו וכפי שפועלים חוקי התורה, אשר על פיהם הוא הכריע.

כך, למשל, משה הוסיף יום אחד מדעתו בשל החשש שמא אישה תפלוט זרע ביום השלישי ותיטמא, על פי הדין, אולם הקב"ה ידע שלא תהיה אישה שתפלוט זרע, ולכן דרש רק יומיים, אך דעתו של משה התקבלה משום שההלכה נקבעת על פי השגתו של האדם.

כך גם ביחס לפרישתו של משה מאשתו – הקב"ה לא דרש ממשה לעשות זאת, משום שידע שלא יהיה מקרה שבו העובדה שמשה בעל קרי תמנע דיבור ביניהם, וכן בנוגע לשבירת הלוחות – הקב"ה ידע שישראל יחזרו בתשובה, אך משה הלך על פי דרך בני האדם וידיעתו באותו הזמן ולכן הכריע בהתאם למציאות ולא על פי הנסתרות או על פי מה שיתגלה בעתיד.

 

תא שמע – נודה לכם אם תשלחו משוב על שיעור זה (המלצות, הערות ושאלות)