דילוג לתוכן העיקרי

עזרא | פרק ג' | מזבח ללא מקדש | 2

28.01.2020
00:30:29
0:00 0:00
100
1.0x
  • 0.25x
  • 0.5x
  • 0.75x
  • 1.0x
  • 1.25x
  • 1.5x
  • 1.75x
  • 2.0x

המשך הבנת פרק ג' באמצעות פרשה מקבילה מספר נחמיה.

תא שמע – נודה לכם אם תשלחו משוב על שיעור זה (המלצות, הערות ושאלות)