דילוג לתוכן העיקרי

'כי נאמן שמואל לנביא': היש גבול לנאמנות הנבואית?

ד"ר יושי פרג'ון
24.07.2017
01:06:43
0:00 0:00
100
1.0x
  • 0.25x
  • 0.5x
  • 0.75x
  • 1.0x
  • 1.25x
  • 1.5x
  • 1.75x
  • 2.0x

השיעור באדיבות אתר התנ"ך וניתן במסגרת ימי העיון בתנ"ך של המכללה האקדמית הרצוג 

שמואל א ג', שמואל א ט"ו - ט"ז

במהלך השיעור נעיין בכמה מן הפרקים המרכזיים בסיפורי שמואל הנביא, ונבחן את האתגרים בפניהם הוא עומד. נבקש להראות כי תפיסותיו ואמונותיו של הנביא נוטלות מקום מרכזי – לעתים מכריע, בשליחותו הנבואית. לבסוף נסקור בקצרה כמה פרשיות נבואיות אחרות, ונראה שהקונפליקט בין החלק האנושי של הנביא לבין שליחותו הא-לוהית, רווח למדי גם אצל שאר נביאי המקרא – לא פעם אפילו ביתר שאת.

תא שמע – נודה לכם אם תשלחו משוב על שיעור זה (המלצות, הערות ושאלות)