דילוג לתוכן העיקרי

נשא | תש''ס

מר משה מושקוביץ
לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה
11.08.2014

א.  מדרש רב"ה.

 

שאלות

 

1.   מה הקושי האפשרי בפסוק עליו בונה המדרש את דבריו?

2.   בתחילת דבריו עוסק המדרש בענין "יחוס אבות" מהו יחסו לכך ואיך הוא מסביר זאת?

3.   כהן, לא, צדיק. מה המשותף ומה ההבדל ביניהם?

4.   המדרש מרחיב את דבריו דוקא בקשר לגרים, התוכל לשער מה הסיבה?

5.   בעצם מהי הנמקתו העיקרית בענין יחסו של הקב"ה לגר?

6.   מה זה בא ללמדנו?

7. מי הם "ארבעת הכיתות" ומה ההבדל ביניהם?

8.   מה הרעיון הכללי בכל הקטע?

 

ב.   ספורנו עם פירוש הרב י.קופרמן.

פרק ה' פסוקים ח',ט':

 

שאלות

 

1.   מהו הקושי בפסוק ח' המצריך ביאור?

2.   התוכל למסביר את עמדת רש"י בביאורו פסוק זה?

3.   למה פרשננו אינו מקבלו?

4.   מהי בדיוק עדת פרשננו ומהם נימוקיו?

5.   היש בכך עמדה רעיונית מעבר לעצם הדין?

6.   במה בדיוק עוסק פסוק ט' ואיך זה מתחבר לפסוק הקודם?

7.   איך רש"י מפרש פסוק זה?

8.   שני מובנים נלמדים כאן על לשון "יקריבו" מה הם?

9.   מה ההבדל בין ביכורים לתרומה?

 

ג.   חזקוני.

פרק ו' פסוקים יד'-כא':

 

שאלות

 

1.   פרשננו שהינו פשאן וריטלסט מנסה להסביר גם בקרבנות את הפרטים בהגיון, מה תשובתו כאן בקטע הראשון?

2.   מה ומתי הנזיר שמח ומה הוא עושה לכן?

3.   מה קדוש ולמה שורפים אותו?

4.   מה ההבדל בשימוש המלה: "על" בין פסוק כי לבין פסוק כא' ומה חשיבות לכך?

5.   התוכל להסביר דבריו בקטע האחרון: "מלבד אשר תשיג ידו"?

 

ד.   אור החיים.

פרק ו' פסוקים כג'-כו':

 

שאלות

 

1.   מהו הקושי האפשרי לדעתו בפסוק כג'?

2.   שלוש תשובות שונות נותן פרשננו לכך, התוכל למנותם ומה ההבדל ביניהן?

3.   למה הוא מקדים ברכה לשמירה? שלוש תשובות לכך ע"י פרשננו?

4.   התוכל להסביר את פירוש פרשננו לפסוק כה'?

5.   מה חן ומהי חנינה?

6.   איך פרשננו מסביר את המלה: "ישא" ומה מביאו לפרש כך?

7.   בקטע האחרון מרחיב פרשננו את דבריו בענין השלום, התוכל לבארו?

 

ה. תוספת ברכה.

פרק ו' פסוק כג':

 

שאלות

 

1.   התוכל להסביר את שלושת "העשין" שהכהן עובר אם אינו עולה?

2.   מה הסיבה לשלושה דוקא?

3.   פרשננו עומד על ענין הבעת תודה מצד הקהל לכהן ומשווה זאת לעבד המשרת לפני אדונו, התוכל להסביר?

4.   במה מדוגמא של הכהן המקבל מבעל הגורן גם משהו משלו, דומה לענין שלנו?

5.   היש לך הסביר למה הכהנים אומרים: "באהבה" דוקא במצוה זו?

6.   מה הרעיון בכך?

 

תא שמע - נודה לקבלת תגובות על שיעור זה (כולל תקציר קולע לשיעור, המלצות לשיוך לתחומים וכל הערה או שאלה)