דילוג לתוכן העיקרי

חיי-שרה | ויהיו חיי שרה

הרב יהודה עמיטל
09.04.2014

"ויהיו חיי שרה מאה שנה..."[1] / הרב יהודה עמיטל

לפרשת חיי שרה

"ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים שני חיי שרה" - כותב רש"י במקום: "לכך נכתב 'שנה' בכל כלל וכלל, לומר לך שכל אחד נדרש לעצמו: בת ק' כבת כ' לחטא… ובת כ' כבת ז' ליופי. 'שני חיי שרה' - כולן שוים לטובה". מדרש רבה (פרשה נ"ח אות א) מוסיף: " 'יודע ה' ימי תמימים ונחלתם לעולם תהיה' (תהילים ל"ז)... 'יודע ה' ימי תמימים': זו שרה, שהיתה תמימה במעשיה… 'ונחלתם לעולם תהיה': שנאמר 'ויהיו חיי שרה' - מה צורך לומר 'שני חיי שרה' באחרונה? - לומר לך שחביב חייהם של צדיקים לפני המקום בעולם הזה ובעולם הבא".

מדברים אלו של המדרש ניתן ללמוד לקח חשוב. על שרה לא נאמר בשום מקום שעשתה דברים יוצאי דופן: היא לא נלחמה נגד עבודה זרה כאברהם, אין מסופר על ניסיונות שעברה, הקב"ה לא נגלה אליה תדיר וכאשר נודע לה שתלד בגיל תשעים פרצה בצחוק - ממש כשם שהיה נוהג כל אדם טבעי ומצוי. אף על פי כן מרעיף עליה הכתוב תשבחות לאחר מותה. לא כל אדם צריך לבצע מהפכות בעולם. כדי להיות "חביב לפני המקום בעולם הזה ובעולם הבא" די להיות תמים במעשים וירא שמים. אדם רשאי לעסוק גם במקצוע שאין בו מהפכות רוחניות בעולם, ובלבד שיהיה שלם במעשיו ויחנך את ביתו ליראת ה'.

 

[1] השיחה נאמרה בליל שבת קודש פרשת חיי שרה תשנ"ג וסוכמה על ידי מתן גלידאי.

תא שמע - נודה לקבלת תגובות על שיעור זה (כולל תקציר קולע לשיעור, המלצות לשיוך לתחומים וכל הערה או שאלה)