דילוג לתוכן העיקרי

נצבים | תש''ס

מר משה מושקוביץ
לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה
22.09.2000

א. משך חכמה - עם פירוש הרב י. קופרמן.

פרק לא' פסוק טז':

 

שאלות

 

1.   מהו הקושי לדעת פרשננו - עפ"י הנראה לו מדברי הראב"ע?

2.   מהי תשובתו העקרונית לקושי זה?

3.   מצוטטת כאן השקפתו של הראב"ע על פשטי פסוקים שאין להבינם בדרך הרגילה, אל מה כוונתו?

4.   מהי תשובתו העניינית כאן?

5.   מהו חידושו של הגר"א על נושא זה?

 

ב.   ספורנו עם פירוש הרב י.קופרמן.

פרק לא' פסוקים יז', יח':

 

שאלות

 

1.   קרא את שני הפסוקים בפעם נוספת, מה השאלה הגדולה - העקרונית העולה כמאליה בקשר לכך?

2.   איך פרשננו מסביר את המושגים:   עזיבה, הסתרה?

3.   מה בדיוק היתה טעותם?

4.   איך יתכן שהשכינה נמצאת אך אינה מפועלת?

5.   התוכל להסביר את מאמרו של ר' שמעון בר-יוחאי?

6.   מה בא מאמר זה ללמדנו ואיזה מסקנות יש לכך?

7.   לאור כל פירושו כאן מראה לפרשננו כי הענין בנוי על טעות   ואי הבנה, איך ולמה ומה מביאו לכך?

8.   למה בני ישראל אינם פונים לקב"ה בתפילה ותשובה?

9.   אל מי הם פונים ולמה?

10.   מהו הפתרון לכל זה והיכן הוא מופיע?

 

ג.   אור-החיים.

פרק לא' פסוק יח':

 

שאלות

 

1.   שלוש שאלות שונות מעלה פרשננו בראשית דבריו, התוכל לנסחם, להסבירם ולקבוע מה ההבדל ביניהם?

2.   פרשננו מרחיב: "חזר לפרש כי פנה..." מה הקושי עליו הוא עומד כאן?

3   מהי תשובתו לכך?

4.   מהו "הסברו" של הקב"ה על מידת העונש והיקפו הכולל דוקא?

5.   בקטע האחרון מסביר פרשננו את שיטות "ההתחשבנות" של הקב"ה התוכל להסביר?

6.   עבודה זרה היא החמורה והכוללנית מהו התוצאה ואיך ניתן למונעה?

7.   לאור זה מהי "הסתרת פנים"?

 

ד.   רמב"ן.

פרק לא' פסוקים יז'-יח':

 

שאלות

 

1.   מנין לו שהנאמר בפסוק יז' אינו "וידוי גמור" ומה מסקנתו מכך?

2.   פרשננו קובע הדרג חיובי ביחסי ישראל-הקב"ה, התוכל להסביר?

3.   פרשננו קובע שני "הסתרת פנים", מה הם מועדי שני אלה ומה ההבדל ביניהם?

4.   מה צריך לקרות כדי לקדם את "פני הגאולה"?

 

ו.   בכור שור.

פרק לא' פסוק יז':

 

שאלות

 

1.   איך יתכן שהסרת פנים תהיה "דרך חיבה"?

2.   רעיון מענין מעלה פרשננו לענין "רעות רבות וצרות" מה מאפשר לו לפרש כך?

3.   בעצם מהו פירושו ומה הדוגמא שהוא מביא?

4.   דוגמא מוחשית לכך היא התיחסותנו לצרות בגלות, התוכל להסביר?

5.   מהי תשובת ישראל לכל זה ועל כן מה המסקנא?

 

תא שמע - נודה לקבלת תגובות על שיעור זה (כולל תקציר קולע לשיעור, המלצות לשיוך לתחומים וכל הערה או שאלה)