דילוג לתוכן העיקרי

נצבים | תשס''א

מר משה מושקוביץ
לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה
14.09.2001

א. רש"ר הירש.

פרק כט' פסוק ט':

 

שאלות

 

1.   מה השורש של: "נצבים" ובאיזה בנין הוא מופיע כאן, היש לכך משמעות בפירוש המלה?

2.   פרשננו מייחס למלה זאת כאן כח והתמדה, למה זה נחוץ לו דוקא כאן?

3.   התוכל להסביר את הרעיון במאמר המצוטט כאן ממסכת סוטה על פסוק מפרשתנו?

4.   מה פירוש המנהיגים חולפים אך האומה קיימת לעד, הרי זה קורה לכולם, מה מייחד אותנו בכך?

5.   משה, יהושע ושמואל חוזרים ומשתמשים בשורש זה בבואם לאסוף את העם באירועים גדולים, מה המשותף והמיוחד בהם?

 

ב. המלבי"ם - התורה והמצוה.

פרק ל' פסוקים ז'-י':

 

שאלות

 

1.   מהו הקושי האפשרי בפסוק ב' עליו עונה פרשננו?

2.   לדעת פרשננו תשובת ישראל תהיה בשלבים כאשר הענשת האומות תהיה משמעותית לגבי התהליך, התוכל להסביר?

3.   למה חשוב לו לדגיש כי "המעשה" יהיה כאשר בית המקדש יהיה קיים כבר?

4.   איך הוא מסביר: "והותירך" ולמה זה חשוב?

5.   פרשננו בפסוק יוד' מסביר את התהליך של קיום מצוות מיראה ואהבה תוך המנעות מעשית עבירות וקיום מצוות, התוכל לפרט ולהסביר?

6.   מה הוא מסביר בסוף הקטע: "ולכן לא כתב..."

 

ג.   מדרש רבה.

פרק ל' פסוק יא':

 

שאלות

 

1.   קרא את הפסוק כולו, איך המדרש מנסה להבינו?

2.   כרגיל מצטט המדרש פסוק ממקום אחר (משלי) ומנסה על פיו לבאר את מקומנו או את הרעיון המעסיק את המדרש, איך כאן זה מסתדר?

3.   מה בדיוק לומד ר' תנחומא כאן?

4.   לעומתו מהי דעת רבנן?

5.   מהי דעת ר' ינאי?

6.   התוכל לנסות ולמצוא הבדל בין השימוש בסולם או בקנה?

7.   בסוף מה אומר הקב"ה?

 

ד.   רמב"ן.

פרק ל' פסוק יא':

 

שאלות

 

1.   פרשננו קובע "המצוה: הנאמרת כאן הנה כל התורה כולה, למה זה חשוב לו?

2.   איך בכל זאת הוא מוסיף ומסביר שהכוונה כאן על התשובה?

3.   איך ומה רומז השימוש בלשון הווה דוקא?

4.   איך הוא מסביר את: "לאמר" כאן?

5.   מהו התהליך אותו מתאר פרשננו כאן ומה המעודד בו?

 

ה. מלאכת מחשבת.

פרק ל' פסוק יא', יד':

 

שאלות

 

1.   פרשננו מנסה ללמוד מכאן מוסר השכל מסוים, למה לו להפליג למרחקים ולא לפרש כפשוטו?

2.   במה ואיך דמיונו של אדם יכול להשפיע לחיוב או לשלילה?

3.   איך הוא מפרש את הפסוק המצוטט מקהלת?

4.   מה אסור לנו לומר ומה עלינו לעשות?

 

ו. הכבת והקבלה.

פרק ל' פסוק יא':

 

שאלות

 

1.   מה מאלצו לפרש את פירושו על ענין: "כי המצוה" ומה רצה למנוע בכך?

2.   מהו הקושי בענין: "לא נפלאת"...?

3.   איך פרשננו מתמודד עם זה ומהו הסברו המורחב בכל הקשור לידיעת התורה?

4.   מהי "הכוונה הראשונה - הפשוטה" לעומת "הכוונה הפנימית"?

5.   מה אם כן הנחיתה התורה לנו בכל זה?

 

תא שמע - נודה לקבלת תגובות על שיעור זה (כולל תקציר קולע לשיעור, המלצות לשיוך לתחומים וכל הערה או שאלה)