דילוג לתוכן העיקרי

רסיסי טל

בספרו זה של הרב יהודה עמיטל זצ"ל, מוגשות ללומדים ל"ב סוגיות המבררות ענייני הלכה שונים ומגוונים בעיון ובעומק. סוגיות אלו נלמדו ונתלבנו רובן ככולן בבית המדרש בישיבה, במסגרת שיעוריו של ראש הישיבה. אכן, אין אלה אלא 'רסיסים', אך טל חיים הם למקבליהם.