דילוג לתוכן העיקרי

קונטרס ברכת הפת

'אסור לו לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה'. בשישה שיעורים מקיפים, מברר הרב שלמה לוי את ענייני ברכת הפת, למן עיון בסוגיות המרכזיות ועד לפרטי ההלכות באופן מעשי.