דילוג לתוכן העיקרי

מנחה טהורה

ספרו של הרב דניאל וולף על סדר טהרות מסכם סדרת שיעורים שהעביר בישיבה במהלך שנתיים. בספר התייחסות לעניינים מרכזיים בנושא, והוא מקיף את רוב מסכתות הסדר, להוציא נגעים ומקוואות. מטרת השיעורים: הקניית ידע בסיסי בנושאי טהרות, שכידוע אינם זוכים ללימוד מסודר בסדרי הלימוד המקובלים בישיבות.