דילוג לתוכן העיקרי

מנחה וזבח

ספרו של הרב דניאל וולף מביא לפנינו קובץ עיונים בסוגיות יסוד בסדר קודשים. הדברים המובאים בספר מבוססים על שיעורים שונים שהעביר המחבר בישיבה.