דילוג לתוכן העיקרי

מאמר הזבח

מסכתות זבחים וחולין שנלמדו בכולל הגבוה של תלמידי הישיבה, הניבו את הקובץ שלפנינו. קשר אמיץ אך גם מתח מובנה קיים בין שתי אלה המסכתות, ובספר זה חוברות הן ועושות אגודה אחת ללימוד ענייני קודשים.