דילוג לתוכן העיקרי

אש דת למו

בטרם יעזבו את בית הישיבה, יזמו ועשו בני מחזור מ"ו, עמלו בכתיבת מאמרים למדניים בנושאים מגוונים ומעניינים, והביאו הדברים לידי מאסף מקיף. מאסף זה מובא כאן לרשות הלומדים.