דילוג לתוכן העיקרי

יום לימוד | ישיבות ההסדר: אתגרים ויעדים (וידאו)

ישיבות ההסדר פורחות, והיו לעובדה ברורה ומקובלת. לא תמיד היו כך הדברים, ודומה שעדיין יש מקום להרהורים ולבירורים על עולמן ועל דרכן. ביום עיון שהתקיים לזכרו של הרב אהרן ליכטנשטיין ועל רקע חיבורו המונומנטלי 'זאת תורת ההסדר', נדרשו רבנים וראשי ישיבות בוגרי הישיבה לשאלות יסוד ראשוניות ורלוונטיות בסוגיה זו. בסרטונים שמובאים בזה אפשר לצפות, להאזין ולהתרשם מן הדברים ומרוחם.