דילוג לתוכן העיקרי

שיעורים ושיח לצום העשירי

לצום י' בטבת וליום הקדיש הכללי