דילוג לתוכן העיקרי

בבא בתרא | דף טו ע"א | כותב הפסוקים האחרונים בתורה

הרב משה ליכטנשטיין
01.01.2013
48:22 זמן האזנה

בבא בתרא טו ע"א - מחלוקת: האם את שמונת הפסוקים האחרונים בתורה כתב משה רבנו בדמעות או שיהושע כתבם?

תא שמע - נודה לקבלת תגובות על שיעור זה (כולל תקציר קולע לשיעור, המלצות לשיוך לתחומים וכל הערה או שאלה)