Skip to main content

Current Series

Every year, Torat Har Etzion offers free courses on a wide range of topics, sent to your email weekly. To register for courses, please sign in (or create a new username and password) and then return to this page.

Hebrew series

Torah

עיונים בפרשת השבוע תשפ"ב Rav Itiel Gold Register/log-in

פרשה

(יום ג') בשיעור זה נעיין באחד הנושאים שבפרשת השבוע אגב עיון בפשטי המקראות, במדרשי חז"ל ובפרשנים למיניהם. אנו מברכים על הצטרפותם של ד"ר יושי פרג'ון ושל הרבנית אסתי רוזנברג ועל שובו של הרב איתיאל גולד, פסיכולוג חינוכי ומורה למחשבת ישראל, לצוות רבני הישיבה בכתיבת שיעורים אלה בשנת תשפ"ב. וכעת שמחים להודיע על הצטרפותו של הרב ישי יסלזון לכתיבת שיעורים חדשים לספר בראשית בשנת תשפ"ג. 

עיונים בפרשת השבוע תשפ"ג Rav Yishai Jeselsohn Register/log-in
עיונים בפרשת השבוע


(יום ג') בשיעור זה נעיין באחד הנושאים שבפרשת השבוע אגב עיון בפשטי המקראות, במדרשי חז"ל ובפרשנים למיניהם. אנו שמחים לצרף את הרב ישי יסלזון לכתיבת שיעורים חדשים לספר בראשית על פי אור החיים בשנת תשפ"ג.  ר' חיים בן עטר מגדולי חכמי מרוקו מוכר בעיקר מתוך פירושו המרתק לתורה הקרוי בפי כל 'אור החיים הקדוש'. השנה ננסה לצלול למעמקי פירושו וללמוד את תורתו. בכל שבוע נלמד דרך עיניו ופירושו פרשיה מתוך פרשת השבוע וננסה להבין טוב יותר את דרכו הפרשנית המיוחדת המשלבת פשט ודרש, הלכה וקבלה גם יחד, תוך השוואה לפרשנים אחרים והתחקות אחר מקורותיו.

שיחות ראשי הישיבה תשפ"ג Rashei and R' HaYeshiva Register/log-in
שיחות ראשי הישיבה


(יום ד') בראש ישיבת הר עציון עומדים שלושה ראשי ישיבה: הרב יעקב מדן, הרב ברוך גיגי והרב משה ליכטנשטיין. הם זכו להיות תלמידים מובהקים של ראשי הישיבה המייסדים הרב יהודה עמיטל זצ"ל והרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל, שעמדו בראשה כארבעים שנה והעמידו אלפי תלמידים. רבים מתלמידיהם היו למחנכים, לרבנים ואף לראשי ישיבות אחרות. מדי שבוע נפרסם שיחה שהעביר אחד מראשי הישיבה על פרשת השבוע או על ענייני דיומא. סדרה זו מוקדשת לעילוי נשמת פנינה בת ר' אהרון (למשפחת פריירייך) ע"ה.

Studies in Tanakh

מסע אל תוך הדמיון החז"לי: מדרש על הפרשה Rav Prof. Samuel Lebens Register/log-in
מדרש על הפרשה


(תשפ"ג) (יום ד') סדרה זו היא חקר המדרש המבקש לחשוף חלק מהעומק הפילוסופי והרוחני של ז'אנר זה. כל שיעור יציג מדרש, או אוסף מדרשים, על פרשת השבוע. ננגיש את אותם מדרשים בשיחה עם רבנים, פילוסופים והוגים שונים (יהודים ולא יהודים). המטרה העיקרית היא לא לגלות את המשמעות המקורית של המחברים הרבניים, או ההוגים איתם נשוחח. אם כבר, בסופו של דבר אנו ניצור מדרש על המדרש, אך בכך אנו מקבלים תפיסה ממקור ראשון מה באמת יכול להיות ז'אנר המדרש; וכיצד הוא יכול להעשיר הן את מערכת היחסים שלנו עם התורה שבכתב, והן את חיינו הדתיים.

Neviim

שיעורים בספר ירמיהו Rav David Sabato Register/log-in
ספר ירמיהו


(תשפ"ג) (יום ג') בשיעור נלמד את מרבית פרקי ספר ירמיהו, תוך שימוש בכלים פרשניים וספרותיים מגוונים. נעמיק בנבואות התוכחה והנחמה בספר שנישאו באחת התקופות הסוערות והקשות בתולדות עם ישראל, וחזו את סכנת חורבן יהודה וירושלים תוך ניסיון נואש למנוע אותו. נבקש לבחון גם את דמותו הייחודית, המיוסרת והטראגית של ירמיהו, נביא החורבן, שהטביע את חותמו האישי העז על הספר כולו.

דמותו של אליהו הנביא (וידאו) Rav Amnon Bazak Register/log-in

אליהו ואלישע

(קיץ תשפ"ב) אליהו היה אחד הנביאים הסוערים והדרמטיים ביותר בקרב נביאי ישראל. נכיר בסדרה את דמותו ואת קשריו עם הסובבים: עם הקב"ה, עם העם ועם המלכים, וכן עם ממשיכו הנביא אלישע. אחר כך נעבור לדון בדמותו של אלישע ובמעשיו ונראה היכן הוא הולך בדרכו של רבו והיכן הוא סולל דרך חדשה וייחודית לו, בהתאם לצורכי הדור שבו עליו למלא את שליחותו לומר את דבר ה'.   

עיון בהפטרות Harav Yaakov Medan Register/log-in

הפטרות

(תשפ"ב) (יום ג') בסדרה נעסוק בקשרים בין קריאת התורה לפרשת השבוע ובפשרן של ההפטרות הנקראות מדי שבוע בבית הכנסת. דרך השוואת פרשות השבוע להפטרות נעשיר את הבנתנו בנביאים והכתובים בד בבד עם הבנתנו את המקרא. דרכו הייחודית של ראש הישיבה הרב יעקב מדן, מפורצי הדרך בלימוד התנ"ך מן המפורסמות, תחילתה בבקיאותו העצומה בתנ"ך, המשכה בהיכרות מעמיקה בגאיות ארצנו, והיא מסתיימת בפרשנות מקורית ושובה את הדמיון של פרקי התנ"ך.

Seder Nashim

גמרא כתובות Rashei and R' HaYeshiva Register/log-in

עיון במסכת כתובות

(תשפ"ג) (יום ה') שיעור זה מאפשר, למעשה, לכל יהודי בעולם להצטרף לבית מדרש, ולקבל לביתו מדי שבוע שיעור בעיון. השיעור מיועד לבוגרי ישיבות, ללומדי מסכת כתובות בחברותות ולכל מי שרוצה להעשיר את לימוד הגמרא שלו בשיעור עיון מעמיק. השיעור מבוסס על הכנת הסוגיא (מראי מקום נשלחים מראש). בשנה הקרובה נלמד מסכת כתובות.

דף יום-יומי כתובות (תשפ"ב) Alumni and Students Register/log-in

דף יומי כתובות

לימוד דף בכל יום במחזוריות של כשבע שנים וחצי. הסדרה מתעדכנת בשיעור חדש בכל יום, שניים בימי שישי.

Seder Nezikin

אבות דר' נתן Avi Gozlan Register/log-in

אבות דר' נתן

(תשפ"ג - המשך הסדרה תישלח אחרי החגים) (יום ב' אחת לשבועיים) מסכת אבות דר' נתן עוסקת בנושאים רבים ומגוונים ביותר. המסכת נוגעת בשאלות ערכיות רבות, פותחת לדיון סוגיות מחשבתית, מעשירה את ההבנה בפרשיות תנ"כיות ומרחיבה את הבנתנו את התורה שבעל פה. זוהי מסכת מרתקת שלא זכתה בעבר ללימוד רחב. נלמד כאן את המסכת ונעמיק בנושאים הנידונים בה אגב היעזרות בסוגיות המקבילות ובפירושיהם של הראשונים. 

Studies in Gemara

אגדת הספרי Dr. Tziporah Lifshitz Register/log-in

אגדת הספרי

(תשפ"ב) (יום ה' אחת לשבועיים. סדרה זו ממשיכה עד החגים.) במדרשי ההלכה התנאיים משולב חומר אגדי רב. לאורך הקורס נעיין בחומר האגדי המופיע בספרי במדבר כסדר ועמוד על דרכי הדרשה, על היסודות המחשבתיים ועל הכיוונים הרוחניים העולים מהמדרש ומקומם בעולם הרעיונות של חז"ל. 

אגדות חז"ל וסיפורי חסידים Rav Dr. Yonatan Feintuch Register/log-in
אגדות חז"ל


(תשפ"ג) (יום א') גם בתקופת חז"ל וגם בתקופת החסידות תפס הסיפור מקום מרכזי. בסדרת שיעורים זו נעקוב אחר המפגש של סיפורים מתקופת חז"ל עם סוגיות הגמרא, ואחר המפגש של סיפורים מראשית החסידות עם התורות החסידיות והכתיבה המופשטת יותר. מי שמספר סיפור מדבר בשפת הנפש על העולם והחיים, ומי שמספר סיפור כחלק מתורה מדבר עליו בשפה דתית, והתשתית הרעיונית המשותפת מובעת באמצעות הסיפור. מטרת סדרה זו היא נקודות המפגש בין השפות הדתיות של חז"ל ושל אדמו"רי החסידות - כיצד במפגש הזה המקורות החסידיים מחדשים מילים ומחשבות מעניינות על אגדות חז"ל.

עיון במצוות בעקבות המנחת חינוך Rav Shmuel Shimoni Register/log-in
עיון במצוות


(תשפ"ג) (יום ה') בסדרת שיעורים זו נעיין אי"ה מידי שבוע באחת מן המצוות בספר מנחת חינוך. בתקופת זמן אלול נעסוק במצוות הנוגעות לחגי תשרי הבאים עלינו לטובה, ולאחר שמחת תורה נתחיל בע"ה מבראשית ונעיין במצוות הנידונות בספר כסדרן. כמובן, לא נמצה בשיעור אחד את מכלול הנקודות שבהן דן המנחת חינוך, אך נשתדל להתייחס לחלק מן הנקודות המרכזיות ולדון בהן, פעמים רבות כמנוף לעיון בשאלות מרכזיות הנוגעות למצווה הנידונה וגדריה.

Studies in Halakha

קש"ת - המשפחה היהודית Rav Binyamin Tabory Register/log-in

המשפחה היהודית

(קיץ תשפ"ב) (פעמיים בשבוע, ימי א' וג') הסדרה עוסקת במשפחה היהודית בראי ההלכה. נבין את מערכת היחסים שההלכה מתווה בין בני המשפחה ונבחן את הקשרים שהיא מנסה ליצור בכל שלב בחיים: בילדות, בנישואים, בהורות ובזקנה.

הלכות פיקוח נפש Rav Avihud Schwartz Register/log-in

פיקוח נפש

(זמן חורף תשפ"ג) (יום ב') במהלך זמן החורף האחרון, עסקנו במקורות לפיקוח נפש הדוחה שבת, לסוגיית הותרה ודחויה על כלל השלכותיה, וכן למושג פיקוח נפש ציבורי. בעזרת ה' במהלך זמן חורף של השנה הבאה (תשפ"ג), נעבור לחלקה השני של הסידרה, שיתמקד בהלכות פיקוח נפש בעולמות צבא וביטחון: דיני מלחמה בשבת, תפיסות הנוגעות ליחסי חוץ ולביטחון לאומי; וכן לשאלות מעשיות המתעוררות תדיר בתחומים אלה, כגון: חזרה מפעילות מבצעית ומהצלה בשבת, הצטרפות לנסיעת היתר, שימוש ב"התקני גרמא" ובהתקנים הלכ-טכנולוגיים ועוד. מחכים לראותכם! 

אלף שנות היסטוריה יהודית בהלכה Rav Aviad Tabory Register/log-in
אלף שנות היסטוריה


(תשפ"ג) (יום ב' כל שבועיים) במהלך המילניום האחרון התמודדה הקהילה היהודית עם אתגרים, הזדמנויות ושינויים רבים, וכל אלו באו לידי ביטוי ונשברו בעדשת ההלכה. בקורס זה אנו נעסוק באתגרים ההלכתיים שנבעו ישירות מאירועים היסטוריים חשובים, החל מהמאה ה-11 ועד מלחמת העולם השנייה. שיעורים חדשים יפורסמו כל שבועיים.

דרכיה: אישה והלכה Deracheha Staff: Laurie Novick, Director Register/log-in
דרכיה: אישה והלכה


(תשפ"ג) (יום ה' אחת לשבועיים) לימוד מודרך, מבוסס מקורות, של הלכות הנוגעות לנשים, מנקודת מבטה של אישה. סדרה זו מוגשת בשיתוף עם "דרכיה: אישה והלכה", אתר חינוך הלכתי בחסות ישיבת הר עציון בשיתוף האתר "תורת הר עציון" ובית המדרש לנשים מגדל עוז.

Great Thinkers

סוגיות במחשבה לאור ספר הכוזרי Rav Baruch Weintraub Register/log-in
ספר הכוזרי


(קיץ תשפ"ב) (פעמיים בשבוע, ימי ב' וד') השיעור עוסק במגוון סוגיות במחשבת ישראל לאורך ספר הכוזרי ומשווה בינו לבין ספרים אחרים שכתבו בעלי המחשבה היהודים במשך הדורות

הגותו של הרב סולוביצ'יק Rav Reuven Ziegler Register/log-in
הגותו של הרב סולוביצ'יק


(תשפ"ג) (יום ד') הרב יוסף דוב סולוביצ‘יק היה מגדולי ההוגים, הלמדנים והמנהיגים היהודים בדורות האחרונים. הגותו, הניחנת במעוף ובעוצמה נדירים, חושפת את העומק הרעיוני הטמון בהלכה היהודית ואת הדרמה החווייתית שבקיומה. הרב סולוביצ‘יק דן באומץ, במקוריות ובכנות בסוגיות הקיומיות הפוגשות את היהודי המודרני המעורה בעולם. בבואנו לעיין במחשבת הרב סולוביצ‘יק, אנו יוצאים למסע מרגש ודרמטי, ממש כנפשו הסוערת של הרב עצמו.

Issues in Jewish Thought

תורה לשמה Rav Elyakim Krumbein Register/log-in
תורה לשמה


(תשפ"ג) (יום א') חז"ל טענו שלימוד תורה אידיאלי צריך להיות "לשמה" - בליווי הלך הרוח והמוטיבציה הנכונים. הסדרה מסבירה את האידיאל הזה תוך שהיא מראה שהוא בעצם שיקוף של התורה עצמה. נתמקד תחילה בעמדתו של הרב חיים מוולוז'ין ולאחר מכן ברב קוק, שהמשיך ופיתח את המחשבה על קודמו.

טעם הבחירה החופשית Rav Uriel Eitam Register/log-in
טעם הבחירה החופשית


(תשפ"ג) (יום א') במשך השנה נעסוק בסוגית הבחירה החופשית, אצל חכמי ישראל לדורותיהם.  החל מרבי סעדיה גאון והרמב"ם, דרך המהר"ל ומי השילוח ועד לראי"ה ולמניטו (ועוד רבים בדרך).

Publications

יום-יום - דברי תורה קצרים Alumni and Students Register/log-in
יוםיום


במסגרת זו יישלח מדי יום דבר תורה קצר - בהלכה, בגמרא, בתנ"ך, במחשבה או בנושא מפרשת השבוע. הנושאים יהיו מגוונים, ודברי התורה יהיו לא ארוכים. השאיפה היא כי דברי התורה הללו ישמשו פתיחה לעיון מעמיק יותר ויתבלו את יומם של כל מנוי ומנויה בצבע תורני נוסף.

English series

Torah

Studies in Parashat HaShavua - 5782 (en) Rav Itiel Gold Register/log-in

Parashat HaShavua with Rav Itiel Gold

(Tuesday) An analysis of the parasha, incorporating innovative approaches as well as traditional commentaries, with particular attention to literary aspects and their religious meaning. We welcome the addition of Dr. Yoshi Fargeon and Rabbanit Esti Rosenberg and the return of Rav Itiel Gold, an educational psychologist and teacher of Jewish Philosophy, to the writing staff of this series.

Sichot Rashei HaYeshiva 5782 (en) Rashei and R' HaYeshiva Register/log-in

Sichot

(Wednesday) Addresses (sichot) on the weekly parasha by the Rashei Yeshiva of Yeshivat Har Etzion: Harav Yaakov Medan, Harav Baruch Gigi and Harav Mosheh Lichtenstein, with a focus on messages for contemporary life.

From Slavery to Redemption Dr. Yael Ziegler Register/log-in
From Slavery to Redemption


(5783 - Spring Semester) (Sunday) Shemot 1-15 describes in vivid detail Israel’s experiences in Egypt, from slavery to liberation. This series will utilize literary tools, midrashim, biblical exegesis and scholarship’s understanding of Ancient Egypt to broaden our understanding of these seminal biblical chapters. Above all, this series aims to explore the text of the foundational story of the nation to discover its moral depth, its theology, and its vision of Israel’s place in the world.

Studies in Tanakh

Understanding the Haftarot Harav Yaakov Medan Register/log-in
Understanding Haftarot


(5783) (Tuesday) In this series we will deal with the connections between the weekly parasha and the Haftarot that are read in Shul. By comparing the two texts, we will enrich our understanding of the prophets and the scriptures at the same time as our understanding of the Bible. The unique path of Rosh Yeshiva Harav Yaakov Medan, one of the most famous pioneers in Bible study, begins with his vast knowledge of Tanakh, continues with a deep familiarity with the customs of our country, and ends with an original interpretation that captures the imagination of the text.

VBM Digest 5783 Rashei and R' HaYeshiva Register/log-in
Digest 5783


(Wednesday) VBM Digest, concise divrei Torah in a pdf format, prepared weekly by Rav Dov Karoll, for distribution in shuls. Previous years' archives of VBM Digest can be found here>>.

Ketuvim

Studies in Sefer Tehillim 1 (en) Rav Elchanan Samet Register/log-in
Studies in Sefer Tehillim


The psalms are heartfelt poems of longing for a connection to God, and therefore they serve as the basis of our prayers. This series will study a number of mizmorim, utilizing tools of linguistic and poetic analysis and traditional commentaries, from medieval times until our own.

Seder Nashim

Iyun in Ketubot Rashei and R' HaYeshiva Register/log-in

Iyun in Ketubot

(5783) (Thursday) An analysis of the major issues in the gemara, geared for students who are learning the basic text on their own. This sidra - on Ketubot - allows, in essence, every Jew in the world to join a beit midrash, and receive a weekly gemara study lesson at home. It is intended for yeshiva graduates, chevrutot and anyone who wants to enrich his study of the gemara by an in-depth iyuni shiur. The lessons are based upon advanced preparation of sources (source sheets are included).

Studies in Gemara

Understanding Aggada 1 Rav Yitzchak Blau Register/log-in
Understanding Aggada 1


(SUMMER 5782 - Monday and Wednesday STARTING AFTER TISH'A B'AV) If you want to recognize the One who spoke and the world came into being, learn aggada. (Sifrei, Devarim 49). Aggada, the non-legal sections of the Talmud, have not received their due in classical Torah learning. This series comes to remedy that ill and return the aggada to its rightful place as a powerful tool to learn about God and his ways.

Fundamental Questions in the Study of the Oral Law Rav Amnon Bazak Register/log-in

Oral Law

(5782-5783) (Thursday)(We will resume mailing this series shortly after the Chagim.) Although Torah She-be’al Peh (the Oral Law) is the lifeblood of Judaism, its students often fail to address foundational issues: Which components were given at Sinai and which were developed by the Sages? What is the relationship between the simple meaning of biblical verses and their interpretation by the Oral Law? What can account for the discrepancy between the literal meaning of a Mishna and its interpretation in the Gemara? How did sages throughout the generations address a changing reality using the tools of the Oral Law? These questions and  others receive comprehensive and in-depth treatment in this series. New subscribers are welcome to join. We recommend that you use the summer to become acquainted with the first year's installments.

Rabbinic Tales: In the Talmud and in Chasidut Rav Dr. Yonatan Feintuch Register/log-in
Rabbinic Tales


(5783) (Sunday) Both the Talmud and Chasidut, though separated by over a millennium, convey some of their most central messages by means of stories. In both, these stories interact with more formal presentations of law and belief. This series will examine the centrality and function of the story in both of these literatures, and also the ways each of these disparate periods sheds light on the other.

Even HaEzer

KMTT - Jewish Family in Halakha Rav Binyamin Tabory Register/log-in
Jewish Family


(Summer 5782 - Sunday and Tuesday STARTING AFTER TISH'A B'AV) This series deals with the Jewish family from a halakhic perspective. We will study the relationship that Halakha outlines between family members and examine the relationships it is trying to create - at every stage of life: childhood, marriage, parenthood and old age.

Studies in Halakha

Deracheha-Women & Mitzvot Deracheha Staff: Laurie Novick, Director Register/log-in

Deracheha

(5782-5783) (Thursday, every other week) Guided, source-based study of halachot pertaining to women, from a woman's perspective. This series is presented in conjunction with Deracheha: Women and Mitzvot, a halachic education website sponsored by Yeshivat Har Etzion in partnership with the VBM and Beit Midrash Migdal Oz. 

20th Century Teshuvot Rav Gidon Rothstein Register/log-in
20th Century Teshuvot


(5783) (Mondays) The 20th century hosted many more remarkable poskim than we tend to notice. This series will give us a chance to get more acquainted with the teshuvot of R. Kook (known more for his philosophical works), R. Uziel (the first Sephardic Chief Rabbi of Israel), R. Herzog (the first Ashkenazic one), these latter two involved in the interesting questions that arise when building a new country, and R. Hayyim David HaLevi, the longtime Sephardic Chief Rabbi of Tel Aviv. By sampling their responsa, we will get a sense of who they were, what they contributed to the Torah conversation of the Jewsh people, and how.

The Laws of Pikuach Nefesh (en) Rav Avihud Schwartz Register/log-in
The Laws of Pikuach Nefexh


(5783) (Monday) “And you shall live by them.” The Torah preserves and and enhances life, and this fundamental principle drives the thought behind a whole set of halakhot - “pikuach nefesh,” the protection of life. This series will discuss the main principles of pikuach nefesh on Shabbat and Yom Tov, with an emphasis on public systems. Some of these questions are relatively new, innovations of modernity and sovereignty, and therefore not discussed in the literature before the establishment of the State of Israel. We will evaluate the activity of public and governmental systems that are designed to preserve the health, safety and welfare of the community as a whole in light of the guiding principles of pikuach nefesh.

Great Thinkers

The Thought of Rav Kook (en) Rav Hillel Rachmani Register/log-in
Rav Kook


(Summer 5782 - Thursday STARTING AFTER TISH'A B'AVRav Kook's thought is deep and multifaceted. This series explores the sundry topics that Rav Kook covered in his voluminous works. It discusses his thought thematically, allowing the reader to get a grasp of the broad underlying topics that Rav Kook tackles. 

The Thought of Rav Soloveitchik (en) Rav Reuven Ziegler Register/log-in
The Thought of Rav Soloveitchik


(5783) (Wednesday) Rabbi Joseph B. Soloveitchik was not only one of the outstanding Talmudists and religious leaders of the past century, but also one of its most creative and seminal Jewish thinkers. This comprehensive study of Rabbi Soloveitchik's religious philosophy offers a broad perspective and balanced understanding of his work. By interpreting and analyzing both individual essays and overarching themes in an accessible and engaging manner, it uncovers the depth, majesty, and fascination of his thought.

Issues in Jewish Thought

Before Sinai: Jewish Values and Jewish Law (en) Rav Dr. Judah Goldberg Register/log-in

Values

(5783 - Spring Semester) (Sunday) The first year of this series (5774) focused on the first two values of Berit Avot – Jewish peoplehood and the Land of Israel. The sequel  series, released in 5779, continued on to the latter two values of ethical living and of pursuing a rich spiritual life. We are pleased to announce that Rav Dr. Goldberg will tentatively be writing an additional 15 shiurim for release this coming Spring (5783) on spirituality in Judaism, berit Avot and Jewish leadership, and covenantal values that predate berit Avot. We recommend that you sign up now, and use the interim months to review the archived shiurim.

The Philosophy of Prayer Rav Uriel Eitam Register/log-in

Philosophy of Prayer

(5782-5783) (Wednesday) Behind our routines of daily prayer lies a hidden world of interiority, which touches upon both the heights of faith and the depths of the soul. This past year, the series explored the insights of great medieval and early modern thinkers, from R. Saadia Gaon to R. Moshe Chayyim Luzzato, and next year the series will continue with Hasidic and contemporary thinkers. We will continue with this series shortly after the chagim. New subscribers are welcome to join!

Geulat Yisrael Rav Moshe Taragin Register/log-in
Geulat Yisrael


(5783) (Monday) With our return to the land of Israel we have experienced seismic historical shifts and have entered a new period of history. This has awakened hopes for redemption and has altered our sense of peoplehood. How can we navigate this uncharted territory and how do past sources provide signposts for this journey?