Skip to main content

Current Series

Every year, Torat Har Etzion offers free courses on a wide range of topics, sent to your email weekly. To register for courses, please sign in (or create a new username and password) and then return to this page.

Hebrew series

Torah

תורת משה - פרקי המצוות בספר דברים Rav Tamir Granot Register/log-in

(ימי ראשון ורביעי, קיץ) ספר דברים נתכנה בפי חכמים "משנה תורה" מפני שהוא כולל רוב גופי תורה המצויים בשאר ספרי התורה. בשיעורנו נתמקד בפרקי המצוות של ספר דברים ונעמוד על משמעותן, הן על המחודש והן על המבואר במצוות, מתוך השוואה והקבלה מדוקדקת בין ספר דברים למקבילותיו, ונבין מדוע לא ניתנו המצוות בשלמותן בהתגלות הישירה של ה' קודם לכן ומה מלמד אותנו תהליך המסירה והגילוי המורכב על משמעותם וטעמם של המצוות בפרט ועל רוחו של ספר דברים בכלל. השיעור יישלח בכל ראשון ורביעי מכ' בתמוז ועד י"ח במרחשוון.

שיחות ראשי הישיבה תשפ"א Rashei and Rabbanei HaYeshiva Register/log-in

(יום ד') בראש ישיבת הר עציון עומדים שלושה ראשי ישיבה: הרב יעקב מדן, הרב ברוך גיגי והרב משה ליכטנשטיין. הם זכו להיות תלמידים מובהקים של ראשי הישיבה המייסדים הרב יהודה עמיטל זצ"ל והרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל, שעמדו בראשה כארבעים שנה וזכו להעמיד אלפי תלמידים. רבים מתלמידיהם היו למחנכים, לרבנים ואף לראשי ישיבות אחרות. מדי שבוע נפרסם שיחה שהעביר אחד מראשי הישיבה על פרשת השבוע או על ענייני דיומא.

 
 
עיונים בפרשת השבוע תשפ"א Rashei and Rabbanei HaYeshiva Register/log-in

(יום ג') בשיעור זה נעסוק בעיון באחד מהנושאים המופיעים בפרשת השבוע, תוך עיון בפשטי המקראות, במדרשי חז"ל ובפרשנים השונים. אנו מברכים על הצטרפותו של הרב איתיאל גולד ושובו של הרב גד אלדד לצוות רבני הישיבה בכתיבת שיעורים אלה.

עיונים בפרשת השבוע תשפ"ב Dr. Yoshi Fargeon Register/log-in

(יום ג') בשיעור זה נעסוק בעיון באחד מהנושאים המופיעים בפרשת השבוע, תוך עיון בפשטי המקראות, במדרשי חז"ל ובפרשנים השונים. אנו מברכים על הצטרפותם של ד"ר יושי פרג'ון ורבנית אסתי רוזנברג ושובו של הרב איתיאל גולד לצוות רבני הישיבה בכתיבת שיעורים אלה לשנת תשפ"ב.

שיחות ראשי הישיבה תשפ"ב Rashei and Rabbanei HaYeshiva Register/log-in

(יום ד') בראש ישיבת הר עציון עומדים שלושה ראשי ישיבה: הרב יעקב מדן, הרב ברוך גיגי והרב משה ליכטנשטיין. הם זכו להיות תלמידים מובהקים של ראשי הישיבה המייסדים הרב יהודה עמיטל זצ"ל והרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל, שעמדו בראשה כארבעים שנה וזכו להעמיד אלפי תלמידים. רבים מתלמידיהם היו למחנכים, לרבנים ואף לראשי ישיבות אחרות. מדי שבוע נפרסם שיחה שהעביר אחד מראשי הישיבה על פרשת השבוע או על ענייני דיומא.

 

Studies in Tanakh

חיי משה רבינו Dr. Yoshi Fargeon Register/log-in

(בקרוב - החל בט"ו בשבט תשפ"ב) סדרת השיעורים תוקדש לעיון בדמותו של גדול הנביאים והמנהיגים שקמו לעם ישראל – משה רבנו. נעקוב אחרי סיפוריו של משה החל בלידתו ובצעדיו הראשונים כנביא וכמנהיג; דרך תקופת השיא שבה משה משמש כמתווך בין ה' לעמו אחרי הבגידה של חטא העגל; עבור בהדחת משה מן ההנהגה בעקבות סיפור מי מריבה; וכלה בנאומו הגדול של משה בספר דברים – נאום הגורם לכך שקולו ימשיך להדהד באוזני הדורות הבאים, וכך ימשיך משה להנהיג את העם גם אחרי מותו. בסופו של מסענו, נבקש להעמיד תמונה חדשה, עמוקה ומורכבת יותר של משה, על כוחותיו המופלאים ועל חולשותיו המעטות, על חדוות הבחירה על ידי האל ועל הסבל שבשליחות הכפויה, על האהבה הגדולה לעם ועל הקושי שבהתמודדות עמו.

Neviim

עיונים בספר יחזקאל Dr. Tova Ganzel Register/log-in

(ימי שני וחמישי, קיץ) סדרה זו מנגישה את נקודת המבט הייחודית של נבואת יחזקאל. פרקי הספר כסדרם נידונים בשיטתיות בהתמקדות בנושאים המרכזיים בכל פרק (ולא בביאורי מילים ופסוקים). לעיתים דיון בנושא אחד מופיע בעיון בכמה פרקים. מומלץ לקרוא את הפרק הנידון בשלמותו לפני העיון. השיעור יישלח בכל שני וחמישי מכ"א בתמוז ועד ד' בכסלו.

עיון בהפטרות Harav Yaakov Medan Register/log-in

(בקרוב - זמן חורף תשפ"ב) בסדרה נעסוק בקשרים בין קריאת התורה לפרשת השבוע ובפשרם של ההפטרות הנקראות מידי שבוע בבית הכנסת. דרך השוואת פרשות השבוע להפטרות נעשיר את הבנתנו בנביאים והכתובים בד בבד עם הבנתנו את המקרא. דרכו הייחודית של ראש הישיבה, הרב יעקב מדן, מפורצי הדרך בלימוד התנ"ך מן המפורסמות. החל בבקיאותו העצומה בתנ"ך, עבור דרך היכרות מעמיקה בוואדיות והגאיות של ארצנו ומסתיימת בפרשנות מקורית ושובה את הדמיון של פרקי התנ"ך.

Seder Moed

דף יומי ביצה (תשפ"א-תשפ"ב) Register/log-in

לימוד דף לכל יום במחזוריות של כ-7 שנים וחצי. מתעדכן כל יום, פעמיים בימי ששי.

Seder Nezikin

גמרא בבא מציעא תשפ"ב Rashei and Rabbanei HaYeshiva Register/log-in

(בקרוב - זמן חורף תשפ"ב) (יום ה') שיעור זה מאפשר, למעשה, לכל יהודי בעולם להצטרף לבית מדרש, ולקבל לביתו מדי שבוע שיעור בעיון. השיעור מיועד לבוגרי ישיבות, ללומדי מסכת בחברותות ולכל מי שרוצה להעשיר את לימוד הגמרא שלו על ידי שיעור עיוני. השיעור מבוסס על הכנת הסוגיא (מ"מ נשלחים). השנה נלמד מסכת בבא מציעא.

אבות דר' נתן Avi Gozlan Register/log-in

(יום ב' כל שבועיים) מסכת אבות דר' נתן עוסקת בנושאים רבים ומגוונים ביותר. המסכת נוגעת בשאלות ערכיות רבות, פותחת לדיון סוגיות מחשבתית, מעשירה את ההבנה בפרשיות תנ"כיות, ומרחיבה את הבנתנו את התורה שבעל פה. זוהי מסכת מרתקת שלא זכתה בעבר ללימוד רחב. נלמד כאן את המסכת ונעמיק בנושאים הנידונים בה, תוך היעזרות בסוגיות המקבילות ובפירושיהם של הראשונים. הסדרה יוצאת להפסקה קצרה עד חגי תשפ"ב. אי"ה בתחילת זמן חורף תחזור הסדרה בשיעורים חדשים, מוזמנים להירשם ולהבטיח את מקומכם.

Studies in Gemara

קש"ת - האיש והאגדה Rav Amit Misgav Register/log-in

(ימי שלישי וחמישי, קיץ) סדרת אודיו זו מנתחת את דמויותיהם של התנאים ומציגה את מגוון קווי המחשבה שלהם במחשבה ובהלכה. נראה כי יש קשר בין קורות חייו של חכם מסוים להכרעותיו ההלכתיות. התורה, בשונה ממתמטיקה, אינה אובייקטיבית ואינה נטולת הקשר: פסק הלכה יכול להיות נכון במצב מסוים, ואילו במצב אחר הפסק יכול שלא להתאים, ועל התנא להכריע במצב זה כיצד לנהוג. השיעור יישלח בכל שלישי וחמישי מכ"א בתמוז ועד סוכות.

אגדת הספרי Dr. Tziporah Lifshitz Register/log-in

(בקרוב - זמן חורף תשפ"ב) במדרשי ההלכה התנאיים משולב חומר אגדי רב. לאורך הקורס נעיין בחומר האגדי המופיע בספרי במדבר כסדר, תוך עמידה על דרכי הדרשה, היסודות המחשבתיים והכיוונים הרוחניים העולים ממנו, ומקומם בעולם הרעיונות של חז"ל. 

Orach Chaim

מעגל השנה Rav David Brofsky Register/log-in

(יום ג' כל שבועיים) קורס דו-שנתי, שיעסוק בהלכות מועדי ישראל לאורך השנה: נפתח בהלכות תקיעת שופר, נעבור לחנוכה וכן הלאה. לקראת השנה הבאה נשוב לחגי תשרי ונעסוק בהם בהרחבה. השיעורים ידונו הן בפן ההלכתי-טכני והן בשאלות המהותיות שמציבים בפנינו החגים.

Studies in Halakha

הלכות שמיטה Rav Matan Glidai Register/log-in

(ימי שלישי וחמישי, קיץ) קרבה שנת השבע - דיני השביעית והלכותיה. השיעור יישלח בכל שלישי וחמישי מכ"א בתמוז ועד א' במרחשוון

הלכות פיקוח נפש Rav Avihud Schwartz Register/log-in

(בקרוב - זמן חורף תשפ"ב) לפי שחביבה נפשן של ישראל לפני המקום יותר מן המצוות, אמר הקדוש ברוך הוא: תיבטל המצוה ויחיה זה" (רש"י יומא, דף ע"ד). חביבה נפשן של ישראל, וחביבות הן ההלכות העוסקות בפיקוח נפש ובקיום מצות "וחי בהם". סידרת השיעורים תעסוק בעקרונות המרכזיים בהלכות פיקוח נפש, ותתמקד במערכות הציבוריות והממשלתיות אשר מבטיחות את שלומם, בטחונם, בריאותם ורווחתם של הציבור, ופעילותם בשבת ובמועד מעוררת שאלות מגוונות ומרתקות. חלק מן השאלות הן שאלות "חדשות" שלא נידונו בספרות ההלכתיות לדורותיה עד לדורות האחרונים עם תקומתה של מדינת ישראל.

Great Thinkers

סוגיות במחשבת רבי יהודה הלוי Rav Itamar Eldar Register/log-in

(ימי ראשון ורביעי, קיץ) רבי יהודה הלוי היה משורר ופילוסוף בתור הזהב של יהדות ספרד. תפיסתו הפילוסופית הייתה שונה משל חכמי ישראל שקדמו לו, והחלופה הלכידה והפיוטית שהעמיד לתפיסות המקובלות קיבלה מקום של כבוד בארון הספרים היהודי. השיעור יישלח בכל יום ראשון ורביעי מכ' בתמוז ועד ז' במרחשוון.

עיונים בספר `ליקוטי הלכות` לר' נתן Rav Dan Hauser Register/log-in

(יום א', קיץ) את ספר 'ליקוטי הלכות' כתב רבי נתן, תלמידו של רבי נחמן מברסלב. הוא מפרש את הלכות השולחן ערוך ומוצא בהן משמעויות חסידיות. השיעור יישלח בכל יום ראשון מכ"ד בתמוז ועד י"ח במרחשוון.

Issues in Jewish Thought

טעם הבריאה וייעוד האדם במחשבת חכמי הדורות Rav Uriel Eitam Register/log-in

(בקרוב - זמן חורף תשפ"ב) לשם מה נברא העולם? מצד אחד, זו שאלה עמוקה - האם יש בכלל אפשרות לאדם לענות עליה? מצד שני, ייתכן שהיא היסודית ביותר בהבנת עניינם של העולם והאדם. לתשובה עליה יכולות להיות השלכות מרחיקות לכת על טעם חיי האדם וייעודו, ועל האופן שבו עליו לחיות את חייו. סוגיית טעם הבריאה עומדת ביסודם של רבים מספרי ההגות בעם ישראל. נעקוב אחרי התשובות שניתנו לשאלה, מהגאונים ועד הוגי זמננו, ונחתור לראות כיצד מכל תשובה מתעצבת תפיסה מתאימה של האדם, העולם, התורה ועבודת ה'.

Publications

יום-יום - דברי תורה קצרים Alumni and Students Register/log-in

במסגרת זו, יישלח מדי יום דבר תורה קצר - בהלכה, בגמרא, בתנ"ך, במחשבה או בנושא מפרשת השבוע. הנושאים יהיו מגוונים, ודברי התורה יהיו לא-ארוכים. השאיפה היא כי דברי התורה הללו יהוו פתיחה לעיון מעמיק יותר, ויתבלו את יומו של כל מנוי בצבע תורני נוסף.

Ramban

מחשבת רמב"ן Rav Ezra Bick Register/log-in

(בקרוב - זמן חורף תשפ"ב) בסדרה זו נלמד את עבודתו הפילוסופית של הרמב"ן, ר 'משה בן נחמן, הידוע לפעמים בשם הלטיני נחמנידס. הקורס יהיה מבוסס טקסט; כלומר, בכל מפגש נבחן טקסטים נבחרים של הרמב"ן על מנת להבין את דעותיו.

English series

Torah

Sichot Rashei HaYeshiva 5781 (en) Rashei and Rabbanei HaYeshiva Register/log-in

(Wednesday) Yeshivat Har Etzion is headed by three Rashei Yeshiva: Harav Yaakov Medan, Harav Baruch Gigi and Harav Mosheh Lichtenstein. All three were distinguished students of the Founding Rashei Yeshiva Harav Yehuda Amital zt"l and Harav Aharon Lichtenstein zt"l, who headed the yeshiva for roughly forty years and were privileged to appoint thousands of students, many of whom became educators, rabbis and even other Rashei Yeshiva. Here, we will release an address (sicha) by one of the Rashei Yeshiva about the week's parasha or current events.

Studies in Parashat HaShavua - 5781 (en) Rashei and Rabbanei HaYeshiva Register/log-in

(Tuesday) An analysis of the parasha, incorporating innovative approaches as well as traditional commentaries, with particular attention to literary aspects and their religious meaning. We welcome the addition of Rav Itiel Gold and the return of Harav Yaakov Medan and Rav Gad Eldad to the writing staff of this series. 

Studies in Parashat HaShavua - 5782 (en) Dr. Yoshi Fargeon Register/log-in

(Tuesday) An analysis of the parasha, incorporating innovative approaches as well as traditional commentaries, with particular attention to literary aspects and their religious meaning. We welcome the addition of Dr. Yoshi Fargeon and Rabbanit Esti Rosenberg and the return of Rav Itiel Gold to the writing staff of this series.

Sichot Rashei HaYeshiva 5782 (en) Rashei and Rabbanei HaYeshiva Register/log-in

(Wednesday) Addresses (sichot) on the weekly parasha by the Rashei Yeshiva of Yeshivat Har Etzion: Harav Yaakov Medan, Harav Baruch Gigi and Harav Mosheh Lichtenstein, with a focus on messages for contemporary life.

Studies in Tanakh

Literary Study of Biblical Narrative (en) Prof. Yonatan Grossman Register/log-in

In his lessons, which have since been published as a book - "Text and Subtext: On Exploring Biblical Narrative Design," Prof. Jonathan Grossman deals with tools for the literary analysis of the Bible stories. It is difficult to overstate the importance of such analysis for understanding the intentions behind these stories, most of which are not told openly.
 

VBM Digest 5782 Rashei and Rabbanei HaYeshiva Register/log-in

(Wednesday) VBM Digest, concise divrei Torah in a pdf format, prepared weekly by Rav Dov Karoll, for distribution in shuls. Previous years' archives of VBM Digest can be found here>>.

Neviim

Prophets vs. Empires: A Survey of Nevi’im Acharonim Rav Yoel Bin Nun Register/log-in

(5782 - Coming Soon) A study of the “Later Prophets” through a historical-political lens reveals striking parallels between the prophets of the period of Uzziyahu-Yerovam (Yeshayahu, Amos, Hoshea), those of the time of Achaz and Chizkiyahu (Yeshayahu, Hoshea, Mikha), those of the days of Yoshiyahu (Tzefania, Chulda, Nachum, Chavakuk, Yirmiyahu), early prophecies (Elisha and his students), and “lost” prophecies from the time of Menashe. By studying the prophecies against the backdrop of the rise and fall of empires, we gain insight into foundational questions regarding the meaning, goals, audiences and function of prophecy.

Ketuvim

Sefer Daniel Harav Yaakov Medan Register/log-in

(Tues, Thur, Summer) The hidden messages in the book of Daniel carry a fresh and relevant spiritual message. Unfortunately, however, this sefer remains sealed to the general public due to its Aramaic language and secretive style. Harav Yaakov Madan will lay it out for you in clear and fluent language, as well as from a unique perspective, emphasizing its historical dimension. The learning is dedicated to the memory of Lt. Daniel Mandel, HY”D. The shiur will be mailed twice a week beginning July 1, through the chagim.

Seder Nezikin

Iyun in Bava Metzia Rashei and Rabbanei HaYeshiva Register/log-in

(5782 - Coming Soon) (Thursday) An analysis of the major issues in the gemara, geared for students who are learning the basic text on their own. This sidra - on Bava Metzia - allows, in essence, every Jew in the world to join a beit midrash, and receive a weekly gemara study lesson at home. It is intended for yeshiva graduates, chevrutot and anyone who wants to enrich his study of the gemara by an in-depth iyuni shiur. The lessons are based upon advanced preparation of sources (source sheets are included). 

Studies in Gemara

Reading Midrash Aggada Rav Ezra Bick Register/log-in

(Thur, Summer) This course will take the midrash to Sefer Bereishit, the Book of Genesis, and see how it illuminates the text, both as a deep commentary on it, and as a source for basic ideas in the understanding of the Sages of the relationship between Bereishit and our lives as Jews who serve God. The shiur will be mailed on Thursdays, beginning after Shabbat Nachamu, until Shabbat Parashat Shemot.

Fundamental Questions in the Study of the Oral Law Rav Amnon Bazak Register/log-in

(5782 - Coming Soon) Although Torah She-be’al Peh (the Oral Law) is the lifeblood of Judaism, its students often fail to address foundational issues: Which components were given at Sinai and which were developed by the Sages? What is the relationship between the simple meaning of biblical verses and their interpretation by the Oral Law? What can account for the discrepancy between the literal meaning of a Mishna and its interpretation in the Gemara? How did sages throughout the generations address a changing reality using the tools of the Oral Law? These questions and  others receive comprehensive and in-depth treatment in this series.

Orach Chaim

Contemporary Halakha Rav David Brofsky Register/log-in

(5782 - Coming Soon) This year's course will be divided into three mini-series covering the topics of tefillin, mezuza and chol ha-moed. Each topic will be explored from its sources in the Torah and Chazal and traced through the writings of Rishonim and Acharonim, with special attention to contemporary disputes and applications.

Studies in Halakha

1000 Years of Jewish History in Halakha Rav Aviad Tabory Register/log-in

(Monday) Over the past millennium, the Jewish community has faced many challenges, opportunities, and changes, and all of these have been reflected and refracted through the lens of Halakha. In this course, we will address the halakhic challenges that arose directly from important historical events, starting from the 11th Century and continuing up to the Second World War. UPDATE: The 5781 syllabus has reached 1802, with an examination of Napoleon and the Emancipation. Rav Tabory will continue to explore halakhic ramifications of the 19th and 20th century during the Spring semester of 2022. You may register now to ensure your participation in this mailing.

Deracheha-Women & Mitzvot Deracheha Staff: Laurie Novick, Director Register/log-in

Deracheha

(Thursday, every other week) Guided, source-based study of halachot pertaining to women, from a woman's perspective. This series is presented in conjunction with Deracheha: Women and Mitzvot, a halachic education website sponsored by Yeshivat Har Etzion in partnership with the VBM and Beit Midrash Migdal Oz. 

Mishna Shevi'it Rav Moshe Taragin Register/log-in

(Mon, Summer) An exploration of the laws of the current Shemitta year, focusing on the legal concepts underlying them, based on an analysis of Mishnayot Shevi'it. This series will be mailed on Mondays, beginning the week of Rosh Chodesh Elul.

The Philosophy of Shemitta Rav Binyamin Zimmerman Register/log-in

(Wed, Summer) Through analysis of sources from Tanakh to the present, this series will explore the economic, interpersonal, spiritual, ecological, Zionistic and national themes illuminated by Shemitta observance. This shiur will be mailed on Wednesdays, beginning 19th of Av, running upto Tu BeShevat.

Issues in Jewish Thought

Torah Lishmah (en) Rav Elyakim Krumbein Register/log-in

(5782 - Coming Soon) Chazal maintained that ideal Torah study should be "lishmah" - accompanied by the proper mindset and motivation. The series explicates this ideal while showing that it actually is a reflection of what Torah is all about. We will focus first on the position of Rav Hayyim of Volozhin and then on Rav Kook, who continued and developed the thought of his predecessor.

Values and Jewish Law (en) Rav Dr. Judah Goldberg Register/log-in

The first year of this series (5774) focused on the first two values of Berit Avot – Jewish peoplehood and the Land of Israel. The sequel  series, released in 5779, continued on to the latter two values of ethical living and of pursuing a rich spiritual life. It also examined Berit Avot's significance in the Jewish calendar, throughout Tanakh, and for modern educational challenges. We are pleased to announced that Rav Dr. Goldberg will, bli neder, be writing an additional 15 shiurim for release this coming Spring (5782). We recommend that you sign up now, and use the interim months to review the archived shiurim.

The Philosophy of Prayer Rav Uriel Eitam Register/log-in

(5782 - Coming Soon) Behind our routines of daily prayer lies a hidden world of interiority, which touches upon both the heights of faith and the depths of the soul. This year, the series will explore the insights of great medieval and early modern thinkers, from R. Saadia Gaon to R. Moshe Chayyim Luzzato, and next year the series will continue with Hasidic and contemporary thinkers.