Skip to main content

Current Series

Every year, Torat Har Etzion offers free courses on a wide range of topics, sent to your email weekly. To register for courses, please sign in (or create a new username and password) and then return to this page.

Hebrew series

Torah

עיונים בפרשת השבוע תשפ"ב Dr. Yoshi Fargeon Register/log-in

פרשה

(יום ג') בשיעור זה נעיין באחד הנושאים שבפרשת השבוע אגב עיון בפשטי המקראות, במדרשי חז"ל ובפרשנים למיניהם. אנו מברכים על הצטרפותם של ד"ר יושי פרג'ון ושל הרבנית אסתי רוזנברג ועל שובו של הרב איתיאל גולד לצוות רבני הישיבה בכתיבת שיעורים אלה לשנת תשפ"ב.

שיחות ראשי הישיבה תשפ"ב Rashei and Rabbanei HaYeshiva Register/log-in

שיחות

(יום ד') בראש ישיבת הר עציון עומדים שלושה ראשי ישיבה: הרב יעקב מדן, הרב ברוך גיגי והרב משה ליכטנשטיין. הם זכו להיות תלמידים מובהקים של ראשי הישיבה המייסדים הרב יהודה עמיטל זצ"ל והרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל, שעמדו בראשה כארבעים שנה והעמידו אלפי תלמידים. רבים מתלמידיהם היו למחנכים, לרבנים ואף לראשי ישיבות אחרות. מדי שבוע נפרסם שיחה שהעביר אחד מראשי הישיבה על פרשת השבוע או על ענייני דיומא.

 

Neviim

עיון בהפטרות Harav Yaakov Medan Register/log-in

הפטרות

(זמן חורף תשפ"ב) (יום ג') בסדרה נעסוק בקשרים בין קריאת התורה לפרשת השבוע ובפשרן של ההפטרות הנקראות מדי שבוע בבית הכנסת. דרך השוואת פרשות השבוע להפטרות נעשיר את הבנתנו בנביאים והכתובים בד בבד עם הבנתנו את המקרא. דרכו הייחודית של ראש הישיבה הרב יעקב מדן, מפורצי הדרך בלימוד התנ"ך מן המפורסמות, תחילתה בבקיאותו העצומה בתנ"ך, המשכה בהיכרות מעמיקה בגאיות ארצנו, והיא מסתיימת בפרשנות מקורית ושובה את הדמיון של פרקי התנ"ך.

Seder Nashim

דף יום-יומי יבמות (תשפ"ב) Alumni and Students Register/log-in

לימוד דף בכל יום במחזוריות של כשבע שנים וחצי. הסדרה מתעדכנת בשיעור חדש בכל יום, שניים בימי שישי.

דף יום-יומי כתובות (תשפ"ב) Alumni and Students Register/log-in

לימוד דף בכל יום במחזוריות של כשבע שנים וחצי. הסדרה מתעדכנת בשיעור חדש בכל יום, שניים בימי שישי.

Seder Nezikin

גמרא בבא מציעא תשפ"ב Rashei and Rabbanei HaYeshiva Register/log-in

גמרא בבא מציעא

(זמן חורף תשפ"ב) (יום ה') שיעור זה מאפשר למעשה לכל יהודי בעולם להצטרף לבית מדרש ולקבל לביתו מדי שבוע שיעור בעיון. השיעור מיועד לבוגרי ישיבות, ללומדי מסכת בחברותות ולכל מי שרוצה להעשיר את לימוד הגמרא שלו בשיעור עיון מעמיק. השיעור מבוסס על הכנת הסוגיא (מראי מקום נשלחים מראש). השנה נלמד מסכת בבא מציעא.

אבות דר' נתן Avi Gozlan Register/log-in

אבות דר' נתן

(יום ב' אחת לשבועיים) (שנה שנייה) מסכת אבות דר' נתן עוסקת בנושאים רבים ומגוונים ביותר. המסכת נוגעת בשאלות ערכיות רבות, פותחת לדיון סוגיות מחשבתית, מעשירה את ההבנה בפרשיות תנ"כיות ומרחיבה את הבנתנו את התורה שבעל פה. זוהי מסכת מרתקת שלא זכתה בעבר ללימוד רחב. נלמד כאן את המסכת ונעמיק בנושאים הנידונים בה אגב היעזרות בסוגיות המקבילות ובפירושיהם של הראשונים. 

Studies in Gemara

אגדת הספרי Dr. Tziporah Lifshitz Register/log-in

אגדת הספרי

(זמן חורף תשפ"ב) (יום ה' אחת לשבועיים) במדרשי ההלכה התנאיים משולב חומר אגדי רב. לאורך הקורס נעיין בחומר האגדי המופיע בספרי במדבר כסדר ועמוד על דרכי הדרשה, על היסודות המחשבתיים ועל הכיוונים הרוחניים העולים מהמדרש ומקומם בעולם הרעיונות של חז"ל. 

Orach Chaim

מעגל השנה Rav David Brofsky Register/log-in

מעגל השנה

(יום ג' אחת לשבועיים) קורס דו-שנתי העוסק בהלכות מועדי ישראל לאורך השנה: בתשפ"א פתחנו בהלכות תקיעת שופר, עברנו לחנוכה וכן הלאה. לקראת שנת תשפ"ב שבנו לחגי תשרי ועסקנו בהם בהרחבה. השיעורים דנים הן בפן ההלכתי-טכני והן בשאלות המהותיות שמציבים בפנינו החגים.

Studies in Halakha

הלכות פיקוח נפש Rav Avihud Schwartz Register/log-in

פיקוח נפש

(זמן חורף תשפ"ב) (יום ב') לפי שחביבה נפשן של ישראל לפני המקום יותר מן המצוות, אמר הקדוש ברוך הוא: תיבטל המצוה ויחיה זה" (רש"י על יומא, דף עד). חביבה נפשן של ישראל, וחביבות הן ההלכות העוסקות בפיקוח נפש ובקיום מצוות "וחי בהם". סדרת השיעורים תעסוק בעקרונות המרכזיים בהלכות פיקוח נפש ותתמקד במערכות הציבוריות והממשלתיות המבטיחות את שלומו, ביטחונו, בריאותו ורווחתו של הציבור ופעילותן בשבת ובמועד מעוררת שאלות מגוונות ומרתקות. חלק מן השאלות הן שאלות "חדשות" שלא נידונו בספרות ההלכתיות לדורותיה עד לדורות האחרונים עם תקומתה של מדינת ישראל. (זמן חורף תשפ"ג) (יום ב') (במהלך זמן החורף האחרון, עסקנו במקורות לפיקוח נפש הדוחה שבת, לסוגיית הותרה ודחויה על כלל השלכותיה, וכן למושג פיקוח נפש ציבורי. בעזרת ה' במהלך זמן חורף של השנה הבאה (תשפ"ג), נעבור לחלקה השני של הסידרה, שיתמקד בהלכות פיקוח נפש בעולמות צבא וביטחון: דיני מלחמה בשבת, תפיסות הנוגעות ליחסי חוץ ולביטחון לאומי; וכן לשאלות מעשיות המתעוררות תדיר בתחומים אלה, כגון: חזרה מפעילות מבצעית ומהצלה בשבת, הצטרפות לנסיעת היתר, שימוש ב"התקני גרמא" ובהתקנים הלכ-טכנולוגיים ועוד. מחכים לראותכם! קיץ טוב ובריא לכולנו!)

Great Thinkers

מחשבת רמב"ן Rav Ezra Bick Register/log-in

רמב"ן

(יום א') בסדרה זו נלמד את עבודתו הפילוסופית של הרמב"ן, ר' משה בן נחמן, הידוע לפעמים בשמו הלטיני נחמנידס. הקורס מבוסס טקסט; כלומר, בכל מפגש נבחן טקסטים נבחרים של הרמב"ן כדי להבין את דעותיו.

Issues in Jewish Thought

חיי משה רבנו Dr. Yoshi Fargeon Register/log-in

חיי משה רבנו

(מסיבות טכניות הסדרה לא תצא לפועל הסמסטר - אתכם הסליחה) סדרת השיעורים תוקדש לעיון בדמותו של גדול הנביאים והמנהיגים שקמו לעם ישראל – משה רבנו. נעקוב אחרי סיפוריו של משה החל בלידתו ובצעדיו הראשונים כנביא וכמנהיג, דרך תקופת השיא שבה משה משמש מתווך בין ה' לעמו אחרי הבגידה של חטא העגל, עבור בהדחת משה מן ההנהגה בעקבות מי מריבה וכלה בנאומו הגדול של משה בספר דברים – נאום הגורם לקולו של משה להמשיך להדהד באוזני הדורות הבאים ולהנהיג את העם גם אחרי מותו. בסופו של מסענו נבקש להעמיד תמונה חדשה, עמוקה ומורכבת יותר של משה, על כוחותיו המופלאים ועל חולשותיו המעטות, על חדוות הבחירה על ידי הא-ל ועל הסבל שבשליחות הכפויה, על האהבה הגדולה לעם ועל הקושי שבהתמודדות עימו.

טעם הבריאה וייעוד האדם במחשבת חכמי הדורות Rav Uriel Eitam Register/log-in

טעם הבריאה

(זמן חורף תשפ"ב) (יום א') לשם מה נברא העולם? מצד אחד זו שאלה עמוקה: האם יש בכלל אפשרות לאדם לענות עליה? מצד אחר ייתכן שהיא היסודית ביותר בהבנת עניין העולם והאדם. לתשובה עליה יכולות להיות השלכות מרחיקות לכת על טעם חיי האדם וייעודו ועל האופן שעליו לחיות את חייו. סוגיית טעם הבריאה עומדת ביסודם של רבים מספרי ההגות בעם ישראל. נעקוב אחרי התשובות שניתנו לשאלה מהגאונים ועד הוגי זמננו ונחתור לראות כיצד מכל תשובה מתעצבת תפיסה מתאימה של האדם, של העולם, של התורה ושל עבודת ה'.

Publications

יום-יום - דברי תורה קצרים Alumni and Students Register/log-in

יוםיום

במסגרת זו יישלח מדי יום דבר תורה קצר - בהלכה, בגמרא, בתנ"ך, במחשבה או בנושא מפרשת השבוע. הנושאים יהיו מגוונים, ודברי התורה יהיו לא ארוכים. השאיפה היא כי דברי התורה הללו ישמשו פתיחה לעיון מעמיק יותר ויתבלו את יומם של כל מנוי ומנויה בצבע תורני נוסף.

English series

Torah

Studies in Parashat HaShavua - 5782 (en) Dr. Yoshi Fargeon Register/log-in

Parashat HaShavua

(Tuesday) An analysis of the parasha, incorporating innovative approaches as well as traditional commentaries, with particular attention to literary aspects and their religious meaning. We welcome the addition of Dr. Yoshi Fargeon and Rabbanit Esti Rosenberg and the return of Rav Itiel Gold to the writing staff of this series.

Sichot Rashei HaYeshiva 5782 (en) Rashei and Rabbanei HaYeshiva Register/log-in

Sichot

(Wednesday) Addresses (sichot) on the weekly parasha by the Rashei Yeshiva of Yeshivat Har Etzion: Harav Yaakov Medan, Harav Baruch Gigi and Harav Mosheh Lichtenstein, with a focus on messages for contemporary life.

Studies in Tanakh

Literary Study of Biblical Narrative (en) Prof. Yonatan Grossman Register/log-in

Literary Study

(5782) (Sunday) In his lessons, which have since been published as a book - "Text and Subtext: On Exploring Biblical Narrative Design," Prof. Jonathan Grossman deals with tools for the literary analysis of the Bible stories. It is difficult to overstate the importance of such analysis for understanding the intentions behind these stories, most of which are not told openly.

VBM Digest 5782 Rashei and Rabbanei HaYeshiva Register/log-in

Digest

(Wednesday) VBM Digest, concise divrei Torah in a pdf format, prepared weekly by Rav Dov Karoll, for distribution in shuls. Previous years' archives of VBM Digest can be found here>>.

Neviim

Prophets vs. Empires: A Survey of Nevi’im Acharonim Rav Yoel Bin Nun Register/log-in

Prophets

(5782) (Tuesday) A study of the “Later Prophets” through a historical-political lens reveals striking parallels between the prophets of the period of Uzziyahu-Yerovam (Yeshayahu, Amos, Hoshea), those of the time of Achaz and Chizkiyahu (Yeshayahu, Hoshea, Mikha), those of the days of Yoshiyahu (Tzefania, Chulda, Nachum, Chavakuk, Yirmiyahu), early prophecies (Elisha and his students), and “lost” prophecies from the time of Menashe. By studying the prophecies against the backdrop of the rise and fall of empires, we gain insight into foundational questions regarding the meaning, goals, audiences and function of prophecy.

Seder Nezikin

Iyun in Bava Metzia Rashei and Rabbanei HaYeshiva Register/log-in

Bava Metzia

(5782) (Thursday) An analysis of the major issues in the gemara, geared for students who are learning the basic text on their own. This sidra - on Bava Metzia - allows, in essence, every Jew in the world to join a beit midrash, and receive a weekly gemara study lesson at home. It is intended for yeshiva graduates, chevrutot and anyone who wants to enrich his study of the gemara by an in-depth iyuni shiur. The lessons are based upon advanced preparation of sources (source sheets are included). 

Studies in Gemara

Fundamental Questions in the Study of the Oral Law Rav Amnon Bazak Register/log-in

Oral Law

(5782) (Thursday) Although Torah She-be’al Peh (the Oral Law) is the lifeblood of Judaism, its students often fail to address foundational issues: Which components were given at Sinai and which were developed by the Sages? What is the relationship between the simple meaning of biblical verses and their interpretation by the Oral Law? What can account for the discrepancy between the literal meaning of a Mishna and its interpretation in the Gemara? How did sages throughout the generations address a changing reality using the tools of the Oral Law? These questions and  others receive comprehensive and in-depth treatment in this series.

Studies in Halakha

1000 Years of Jewish History in Halakha Rav Aviad Tabory Register/log-in

1000 Years

(5782 - Spring Semester) (Monday) Over the past millennium, the Jewish community has faced many challenges, opportunities, and changes, and all of these have been reflected and refracted through the lens of Halakha. In this course, we address the halakhic challenges that arose directly from important historical events, starting from the 11th Century and continuing up to the Second World War. The 5781 syllabus reached 1802, with an examination of Napoleon and the Emancipation. Beginning in Feb 2022, Rav Tabory will continue to explore halakhic ramifications of the 19th and 20th century. New shiurim will be released every two weeks.

Deracheha-Women & Mitzvot Deracheha Staff: Laurie Novick, Director Register/log-in

Deracheha

(Thursday, every other week) Guided, source-based study of halachot pertaining to women, from a woman's perspective. This series is presented in conjunction with Deracheha: Women and Mitzvot, a halachic education website sponsored by Yeshivat Har Etzion in partnership with the VBM and Beit Midrash Migdal Oz. 

Mishna Shevi'it Rav Moshe Taragin Register/log-in

Mishna Shevi'it

(Monday, Summer) (Please note: this series began in the summer, and is being mailed on Mondays, beginning the week of Rosh Chodesh Elul, and running upto Tu BeShevat.) An exploration of the laws of the current Shemitta year, focusing on the legal concepts underlying them, based on an analysis of Mishnayot Shevi'it. 

The Philosophy of Shemitta Rav Binyamin Zimmerman Register/log-in

Philosophy of Shemitta

(Wednesday, Summer) (Please note: this series began in the summer, and is being mailed on Wednesdays, beginning 19th of Av, running upto Tu BeShevat.) Through analysis of sources from Tanakh to the present, this series will explore the economic, interpersonal, spiritual, ecological, Zionistic and national themes illuminated by Shemitta observance. 

Great Thinkers

Issues in Jewish Thought

Torah Lishmah (en) Rav Elyakim Krumbein Register/log-in

Torah Lishmah

(5782) (Sunday) Chazal maintained that ideal Torah study should be "lishmah" - accompanied by the proper mindset and motivation. The series explicates this ideal while showing that it actually is a reflection of what Torah is all about. We will focus first on the position of Rav Hayyim of Volozhin and then on Rav Kook, who continued and developed the thought of his predecessor.

Before Sinai: Jewish Values and Jewish Law (en) Rav Dr. Judah Goldberg Register/log-in

Values

(5783 - Coming Soon - Fall Semester) (Sunday) The first year of this series (5774) focused on the first two values of Berit Avot – Jewish peoplehood and the Land of Israel. The sequel  series, released in 5779, continued on to the latter two values of ethical living and of pursuing a rich spiritual life. We are pleased to announce that Rav Dr. Goldberg will tentatively be writing an additional 15 shiurim for release this coming Fall (5783) on spirituality in Judaism, berit Avot and Jewish leadership, and covenantal values that predate berit Avot. We recommend that you sign up now, and use the interim months to review the archived shiurim.

The Philosophy of Prayer Rav Uriel Eitam Register/log-in

Philosophy of Prayer

(5782) (Wednesday) Behind our routines of daily prayer lies a hidden world of interiority, which touches upon both the heights of faith and the depths of the soul. This year, the series will explore the insights of great medieval and early modern thinkers, from R. Saadia Gaon to R. Moshe Chayyim Luzzato, and next year the series will continue with Hasidic and contemporary thinkers.