דילוג לתוכן העיקרי

המעלות ממעמקים: הקדמה

הרב יהודה עמיטל
01.01.1974

 

המעלות ממעמקים
דברים בסוגיות הדור
על התשועות ועל המלחמות

בשער הקובץ

קובץ זה רואה אור לבקשתם של חברים ותלמידים, אשר המגע היום יומי אתם נותק עם המלחמה ושירותם הצבאי הממושך. מבקשים הם דברים שבכתב, העוסקים במשמעותם של המאורעות ובתהליכי הגאולה, ועם זאת קלים לעיון. קשה לסרב לבקשתם של אנשים העומדים בחזית. כך יוצאים הדברים לאור, אף על פי שאין הם בחינת משנה סדורה.

הקובץ כולל דברים שנאמרו בעקבות מלחמת יום-הכיפורים, כשמצורפים להם דברים שנכתבו ונאמרו בעשרים וחמשת השנים האחרונות, מאז קום המדינה.

הבטחון בתפישת מאורעותיה המרכזיים של תקופה זו כתהליך אחד, המוביל לקראת ביאת גואל צדק, הוא שהכריע לצרף הנה דברים שנאמרו בשעתם ולשעתם. עקב זאת יתקל הקורא, לעתים, בחזרות ובכפילויות, דבר שבמעשה החינוכי מוסיף אמנם תוקף, מה שאין כן אולי בקריאה שוטפת, אלא שלא היה בידי לשנות ממטבע ראשון.

רוב הדברים נאמרו בשיחות חברים מקשיבים, בישיבה אשר בגוש-עציון. חלק מהם ראה אור בכתבי עת שונים. וכאן המקום לציין שכל אותם מאמרים נכתבו ביזמתו, זירוזו ועריכתו של חברי מספסלי בית המדרש והשרות בצבא בימי תש"ח ר' מאיר חובב הי"ו. הוא הוא שיזם גם בפעם הזאת את הדפסת הקובץ. ובראותו את היסוסי להדפיסו הפתיעני בהקדימו לבחור, לסדר ולערוך את הדברים, עוד לפני שהוסכם אצלי לפרסמם במסגרת כזאת.

ידידי ר' מאיר מדן הי"ו נתן עינו לטובה בקריאת הגהה אחת - וכל תיקוניו לטובה. העניין שהקוראים עשויים למצוא בו בקובץ זה, לחיזוק אמונה ובטחון בצור ישראל וגואלו ית"ש, יהיה שכרינו.

יהודה עמיטל

ישיבת הר עציון, טבת תשל"ד

תוכן העניינים

ממעמקי מלחמת יום הכיפורים

למשמעותה של מלחמת יום הכיפורים

אל תירא ישראל כי אתך אני

ציונות של גאולה

עם תלמידים בחזית

(א) והנצחון שלהם
(ב) בדמייך חיי

אמונים

(א) ויותר יעקב לבדו
(ב) חוזר ונעור
(ג) בכפל פנים

במעלות מלחמת ששת הימים

עיון במדרשות

(א) למה רגשו הגויים?
(ב) שלך ושלנו הנצחון

בפעמי הגאולה

"כי דיליתני"

מעיינה של ירושלים

דור מחפש זהותו

מימי תש"ח

לדרכו של החייל הדתי במלחמת הקוממיות

בבית מדרשו של הראי"ה קוק

הראי"ה קוק לדורנו

מבוכתו הרוחנית של הדור בתפישתו של הרב

סגולת ישראל והשפעתה על החיים

 

"הוא עדינו העצני
כשהיה יושב ועוסק בתורה היה מעדן עצמו כתולעת
ובשעה שיוצא למלחמה היה מקשה עצמו כעץ"

לנשמת

אבנר יונה    אמציה אילני    אשר ירון

בנימין גל    דניאל אורליק

משה טל    רפאל נוימן    שריאל בירנבוים

בני ישיבת הר עציון הי"ד

שמסרו נפשם במלחמת יום הכיפורים

"כולם אחוזי חרב
מלומדי מלחמה
ממי למדו
מן הקדוש ברוך הוא
שנאמר ה' איש מלחמה"

תא שמע - נודה לקבלת תגובות על שיעור זה (כולל תקציר קולע לשיעור, המלצות לשיוך לתחומים וכל הערה או שאלה)